To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tot 16/11 de tijd om belastingaangifte via uw boekhouder in te dienen

20/10/2020

 

De uiterste indieningsdatum van 16 november werd intussen verlengd tot 30 november. Lees hier meer

 

Doet u een beroep op een mandataris om uw belastingaangifte in te dienen? Goed nieuws: de indieningstermijn voor belastingaangiften via Tax-on-web Mandataris wordt verlengd tot 16 november 2020.

Het uitstel geldt voor aangiften via Tax-on-web Mandataris in de personenbelasting (PB), in de vennootschapsbelasting (VENB), in de belasting niet-inwoners-vennootschappen (BNI-VEN) en in de rechtspersonenbelasting (RPB).

De nieuwe uiterste datum van 16 november 2020 vervangt dus de oorspronkelijke data van 22 oktober 2020 (voor aangiften in de personenbelasting) en van 29 oktober 2020 (voor aangiften in de VENB, de RPR en de BNI-VEN).

Meer informatie over het indienen van aangiftes via een mandataris (bv. een boekhouder) vindt u in de FAQ van de FOD Financiën.

 

Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-10-2020