To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vakantiegeld 2019 - Fiscale voorzieningen gekend

17/12/2018

Op het einde van het boekjaar leggen werkgevers voorzieningen aan voor het vakantiegeld dat in het volgende boekjaar betaald wordt aan het personeel. Voor wat het vakantiegeld van 2019 betreft, dienen deze “provisies” dus in het algemeen op 31 december 2018 in de balansen geboekt te worden. Provisies vakantiegeld worden tot een bepaald percentage als beroepskosten toegelaten voor het jaar waarin de voorziening aangelegd werd.

Hoeveel bedraagt deze voorziening?

De volgende percentages van voorzieningen voor vakantiegeld die in de balansen op 31 december 2018 worden geboekt, kunnen aanvaard worden als beroepskosten:

  • voor bedienden: 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2018 zijn toegekend aan bedienden (buiten het vakantiegeld voor Europese vakantie);
  • voor arbeiders en leerlingen: 10,27% van het op 108% berekende loon dat ze in 2018 ontvingen. 
Een bijzonder aandachtspunt voor de horeca

Het in 2018 aan flexi-jobwerknemers toegekende flexiloon en flexivakantiegeld mag niet in de berekeningsgrondslag van het in 2019 te betalen vakantiegeld worden opgenomen, aangezien de werkgever het flexivakantiegeld samen met het flexiloon moet uitbetalen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 17-12-2018