To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De jaarsynthese voor 2020 komt eraan - Denk aan uw login en paswoord

20/01/2021

Zoals ieder jaar, zal de jaarsynthese voor 2020 eind januari beschikbaar zijn. U zal een e-mail toegestuurd krijgen van zodra u de nieuwe versie ervan online kan raadplegen. Hiervoor moet u beschikken over een login en paswoord voor ons portaal “Werkgevers” met toegang tot de online tool “Mijn Documenten”.

 

Wat is de jaarsynthese eigenlijk?

De jaarsynthese is een document dat door het sociaal secretariaat wordt opgemaakt na afsluiting van elk kalenderjaar. Dit document omvat 4 onderdelen:

  • de identificatiegegevens;
  • de loonverwerkingsgegevens (totaal van alle verwerkte loonelementen van bruto naar netto);
  • de patronale lasten van het lopende jaar en de voorbije jaren;
  • de provisieberekening voor het vakantiegeld.

Deze jaarsynthese vormt een belangrijk onderdeel van uw boekhouding en biedt u onder meer de mogelijkheid om de evolutie van uw loonkosten door de jaren heen te controleren.

 

Impact van werkloosheidsdagen wegens Covid-19 op de berekening provisie vakantiegeld

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona worden voor de periode van 1 februari tot en met 31 december gelijkgesteld voor het aantal dagen jaarlijkse vakantie en voor het wettelijk vakantiegeld in 2021.

In de berekening van de provisie voor het vakantiegeld werd echter geen rekening gehouden met deze gelijkgestelde dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Op vandaag ontvingen wij nog geen officiële instructies over de manier waarop deze gelijkgestelde dagen eventueel moeten opgenomen worden in de provisieberekening van het vakantiegeld.

Wij brengen u vanzelfsprekend op de hoogte van zodra de richtlijnen gekend. Op dat ogenblik zullen wij u ook informeren over de actie die wij zullen ondernemen om u de aangepaste provisieberekening vakantiegeld te bezorgen.

 

U heeft al een login en paswoord?

Dan logt u in via www.securex.be en kan u de documenten opvragen in de toepassing “Mijn Documenten”.

 

Nog geen login en paswoord?

Beschikt u nog niet over logingegevens, dan registreert u zich best vandaag nog via www.securex.be/login (optie login aanvragen). 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-01-2021