To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale vrijstelling corona: tweede circulaire breidt toepassingsgebied maatregel uit

16/11/2020

Sinds oktober 2020 kan de fiscale stimulans naar aanleiding van de coronacrisis in de praktijk worden toegepast. Toch bleven nog enkele zaken onduidelijk.

Een nieuwe, tweede circulaire brengt nu opheldering over volgende zaken:

Eén van de gevolgen van de circulaire is dat meer ondernemingen in aanmerking komen voor de stimulans.

 

Waaruit bestaat de fiscale vrijstelling ‘corona’ ?

Eerst nog eens een korte samenvatting. Om de tewerkstelling in de zwaarst getroffen sectoren door corona te ondersteunen, werd in de zomer een nieuwe “gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het leven geroepen.

Op basis daarvan bent u als werkgever vrijgesteld om voor de maanden juni, juli en augustus een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de fiscus.

De vrijstelling (lees: de bedrijfsvoorheffing die u mag houden) bedraagt telkens 50% van het verschil met de referentiemaand mei 2020:

► (bedrijfsvoorheffing juni 2020 – bedrijfsvoorheffing mei 2020) × 0,5

► (bedrijfsvoorheffing juli 2020 – bedrijfsvoorheffing mei 2020) × 0,5

► (bedrijfsvoorheffing augustus 2020 – bedrijfsvoorheffing mei 2020) × 0,5

 

Belangrijke voorwaarde: u moet tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik gemaakt hebben van een stelsel van tijdelijke werkloosheid, en dat gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen.

 

Alle stelsels van tijdelijke werkloosheid komen in aanmerking

De nieuwe circulaire bevestigt dat alle stelsels van tijdelijke werkloosheid in aanmerking komen. Denk daarbij aan:

 • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (klassiek of omwille van corona);
 • economische werkloosheid (klassiek of corona-overgangsstelsel);
 • tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer, wegens technische stoornis, …

 

Minimum 1 werknemer van de onderneming in tijdelijke werkloosheid

De circulaire verduidelijkt ook dat u ten minste één werknemer van de onderneming tijdelijk werkloos moeten hebben gesteld tijdens de ononderbroken periode van 30 kalenderdagen.

Daarbij moet het niet noodzakelijk om dezelfde persoon gaan en is het ook niet belangrijk in welk arbeidsstelsel de werknemers zijn tewerkgesteld. Zolang het maar over minimum één werknemer van de onderneming (globaal) gaat.

 

Voorbeeld

De onderneming Exemplo stelt 5 werknemers tewerk:

 

Werknemers

Arbeidsstelsel

Prestaties

Alex, Bea, Chris

Van maandag tot vrijdag

(5-dagenstelsel)

Tijdelijk werkloos van 16.03.2020 t.e.m. 14.04.2020, telkens van maandag t.e.m. vrijdag

Dirk, Eline

Van maandag tot zaterdag

(6-dagenstelsel)

Aan het werk van van 16.03.2020 t.e.m. 14.04.2020, telkens van maandag t.e.m. zaterdag

 

De onderneming komt in aanmerking voor de vrijstelling, want er was ten minste één werknemer (hier zelfs 3 werknemers) tijdelijk werkloos gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen.

Het maakt dus niet uit:

 • dat het enkel om werknemers uit het 5- dagenstelsel gaat;
 • dat de werknemers van het 6-dagenstelsel verder werkten en niemand tijdelijk werkloos was op zaterdag.

 

Ononderbroken periode van 30 kalenderdagen

Een volgend discussiepunt was de referentieperiode van “minstens 30 ononderbroken kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020”. De circulaire bepaalt nu duidelijk welke gebeurtenissen de referentieperiode onderbreken en welke niet.

 

Gebeurtenissen die de referentieperiode niet onderbreken
 • wettelijke feestdagen en de vervangingsdagen voor wettelijke feestdagen;
 • ADV- dagen;
 • collectieve sluitingsdagen.

Voorbeeld: veel bouwfirma’s waren collectief gesloten tijdens de paasvakantie. De circulaire bevestigt nu dat deze collectieve sluitingsdagen geen invloed hebben op de “ononderbroken periode tijdelijke werkloosheid van 30 kalenderdagen”.

 

Gebeurtenissen die de referentieperiode wel onderbreken
 • individuele verlofdagen;
 • ziektedagen;
 • ouderschapsverlof.

Ter herinnering:

een ononderbroken periode van ten minste 30 kalenderdagen is een periode van 30 opeenvolgende dagen, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen.

Voor de berekening van deze 30 dagen, zijn de data '12 maart' en '31 mei' inbegrepen.

 

Wat met uitzendkrachten?

Deed u beroep op uitzendkrachten? Dan moet u enkel rekening houden met uw eigen werknemers, en niet met de uitzendkrachten, bij het beoordelen of gebruik werd gemaakt van een stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Bent u een erkend uitzendkantoor? Dan moet u ook rekening houden met de uitzendkrachten die bij de gebruikers tewerkgesteld zijn.

 

Welke bezoldigingen komen in aanmerking voor de berekening van de vrijstelling?

De wet vermeldde al duidelijk dat de belastbare bezoldigingen van de  werknemers in aanmerking komen, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen. De circulaire bevestigt dit principe, maar somt veel explicieter op waarover het concreet gaat.

Komen zowel voor de referentiemaand (mei 2020) als voor de maanden juni, juli en augustus 2020 in aanmerking:

 • wedden en lonen van de werknemers;
 • de voordelen van alle aard.

Zijn daarentegen uitgesloten:

 • het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen;
 • vergoedingen naar aanleiding van de beëindiging/ stopzetting van de arbeidsovereenkomst;
 • vervangingsinkomsten bij tijdelijk verlies van inkomsten.

Tot slot bevestigt de circulaire dat bezoldigingen van bedrijfsleiders niet in aanmerking komen voor deze steunmaatregel.

 

 

Wat doet Securex voor u?

De circulaire verruimt het toepassingsgebied van de fiscale stimulans, waardoor uw onderneming nu mogelijk wel in aanmerking komt terwijl dit eerder niet zo was.

In dat geval zal u door Securex gecontacteerd worden.

Het gaat bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om bouwondernemingen die tijdens de paasvakantie collectief gesloten waren.

 

Bronverwijzing:

 • Circulaire 2020/C/135 over de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de BV omwille van COVID-19 pandemie – invoering van een specifieke maatregel voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid – FAQ

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-11-2020