To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vakantiegeld 2021: fiscale provisies gekend

04/01/2021

Traditioneel leggen werkgevers op het einde van het boekjaar een spaarpotje aan voor de betaling van het vakantiegeld van het volgende jaar. Enkele dagen geleden heeft de fiscus de percentages van deze “provisies” voor het vakantiegeld van 2021 bekendgemaakt.

 

Wat is het principe?

Voor het vakantiegeld dat u in 2021 moet betalen (op basis van de prestaties van 2020)  mag u in het algemeen in de balansen provisies boeken op 31 december 2020. Provisies vakantiegeld worden tot een bepaald percentage als beroepskosten toegelaten voor het jaar waarin de voorziening aangelegd werd.

 

Wat zijn de percentages voor 2021?

De volgende percentages van voorzieningen voor vakantiegeld die in de balansen op 31 december 2020 worden geboekt, kunnen aanvaard worden als beroepskosten:

  • voor bedienden: 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2020 zijn toegekend aan bedienden (buiten het vakantiegeld voor Europese vakantie);
  • voor arbeiders en leerlingen; 10,27% van het op 108% berekende loon dat ze in 2020 ontvingen.

Deze percentages zijn dus niet gewijzigd in vergelijking met vorig jaar.

 

Een bijzonder aandachtspunt voor de horeca

Het flexiloon en flexivakantiegeld dat u in 2020 aan flexijobwerknemers toekende, mag niet in de berekeningsgrondslag van het in 2021 te betalen vakantiegeld worden opgenomen. Dit komt omdat u het flexivakantiegeld samen met het flexiloon moet uitbetalen.

 

En wat met de invloed van tijdelijke werkloosheid door corona?

Door Covid-19 werd in vele bedrijven gedurende een bepaalde periode in 2020 niet gewerkt. Aangezien de werknemers dan in tijdelijke werkloosheid waren, was er geen of geen volledig loon, maar zou er wel recht zijn op vakantie in 2021. Hierdoor zouden de berekende provisies op het loon van 2020 te laag zijn in vergelijking met het vakantiegeld in 2021.

De fiscale administratie werkt momenteel aan een oplossing voor dit probleem.

 

Bronverwijzing:

  • Bericht van de Administratie der directe belastingen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-01-2021