To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aangifte van de bedrijfsvoorheffing - Bijzonderheden voor december 2019

12/03/2019

Nu het jaareinde nadert, brengen we u graag enkele bijzonderheden in herinnering over de sleuteldata voor de aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing in de maand december.

Algemene regel

Werkgevers en, meer algemeen, schuldenaars van inkomsten moeten de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is voor de maand waarvoor de inkomsten betaald of toegekend werden ten laatste op de 15de dag van de volgende maand aangeven en betalen[1].

Uitzondering

Kwartaalaangifte

Werkgevers en schuldenaars van inkomsten die maandelijks bedrijfsvoorheffing inhouden, maar aan de voorwaarden[2] voldoen om die voorheffing op kwartaalbasis te betalen, moeten tegen uiterlijk 13 december 2019[3] een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het 4de kwartaal betalen.

Dit voorschot is gelijk aan de daadwerkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de samengevoegde belastbare inkomsten van de maanden oktober en november 2019. Deze voorziening moet worden opgenomen in een afzonderlijke aangifte 274.

Het saldo voor het 4de kwartaal 2019 moet uiterlijk op 15 januari 2020 betaald zijn.

Zeer hoog bedrag van bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de inkomsten van het vorig jaar

Een tweede uitzondering heeft betrekking op de schuldenaars van inkomsten die voor het vorig jaar een bedrag aan bedrijfsvoorheffing verschuldigd waren van meer dan 2.500.000 euro. Voor deze categorie van schuldenaars moeten de aangifte en de betaling van een voorschot dat slaat op de eerste 15 dagen van december 2019 worden gestort tegen 24 december 2019[4].

Het saldo, voor de laatste 15 dagen van de maand, moet uiterlijk op 15 januari 2020 worden gestort. Ook hier wordt deze voorziening opgenomen in een afzonderlijke aangifte 274.

 


[1] Art. 412, 2de lid WIB 92.

[2] Het gaat om schuldenaars van inkomsten van wie het bedrag van de bedrijfsvoorheffing voor het vorige jaar lager is dan 40.800 euro (25.000 euro niet-geïndexeerd basisbedrag).

[3] Art. 412, 3de en 5de lid WIB 92.

[4] Art. 412, 4de lid WIB 92.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/03/2019