To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Europese Green Deal: met z’n allen klimaatneutraal tegen 2050

11/08/2021

Zware regenval, hittegolven, strenge winters, milieuvervuiling… De symptomen van een verstoord klimaat en milieu bereiken steeds frequenter onze eigen voordeur. 

De Europese Commissie wil daarom via zijn Green Deal de stijgende uitstoot van broeikasgassen een halt toeroepen en tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. De EU wil verder ook economisch groeien zonder uitputting van grondstoffen en dit alles op een sociaal rechtvaardige manier.

 

Welk doel legt Europa zichzelf op?

In de Europese klimaatdoelstellingen staan twee jaartallen centraal:

  • Tegen 2030 moet de netto uitstoot van broeikasgassen met 55% gedaald zijn tegenover 1990
  • Tegen 2050 moet Europa CO2-neutraal zijn

In juni werden de doelstellingen definitief wettelijk vastgelegd via een Europese klimaatwet. Verder werd er ook een Europees klimaatpact gelanceerd, om burgers, overheden en industrie meer te betrekken bij de acties rond milieu en klimaat.

Fit-for-55

Omdat 2030 dichterbij komt, lanceerde de Europese Commissie een twaalftal concrete maatregelen voor de komende tien jaren. Dat zogenaamde Fit-for-55-pakket moet helpen om de broeikasgasemissies in versneld tempo te reduceren tegen 2030.
De voorstellen moeten wel nog door de 27 lidstaten en het Europees Parlement worden goedgekeurd.

 

Belgische bedrijfswagens al emissievrij tegen 2026

De meest opvallende Fit-for-55-maatregel is dat er tegen 2035 geen diesel- en benzinewagens meer mogen verkocht worden in de Europese Unie. Ook nieuwe plug-in-hybrides mogen vanaf 2035 niet meer worden ingeschreven.

België speelt op dat vlak alvast een voortrekkersrol. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem besliste immers eerder al dat het Belgische bedrijfswagenpark tegen 2026 CO2-neutraal moet zijn.

Hoe kunt u hier op inspelen?

Vanzelfsprekend door te kiezen voor koolstofneutrale bedrijfswagens, bijvoorbeeld elektrische voertuigen.

Maar heeft u al nagedacht over een aanvullend fietsplan voor uw onderneming? Elk van uw medewerkers heeft immers andere mobiliteitsnoden en bovendien kiezen steeds meer mensen voor een combinatie van vervoersmiddelen.

 

Welke impact op industrie, tewerkstelling…?

Met bedrijfswagens alleen zullen we uiteraard niet de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen realiseren. De Green Deal gaat daarom véél verder en zal een ingrijpende impact hebben in veel sectoren (energie, bouw, vervoer, industrie, landbouw, voeding…) en op vele gebieden (R&D, belastingen, milieuwetgeving…). 

Europa maakt zich sterk dat de groene transitie zal zorgen voor nieuwe, duurzame, lokale en goed betaalde jobs. De verdere elektrificatie van de economie en het ruimere gebruik van hernieuwbare energiebronnen zou extra banen moeten opleveren. Het energie-efficiënter maken van gebouwen zal voor nieuwe banen in de bouw zorgen, waardoor vooral de vraag naar lokale arbeidskrachten zou groeien.

 

Meer weten?

Bronverwijzing:

  

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-08-2021