To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wetenschappelijk onderzoek: een correcte einddatum is uitermate belangrijk

07/04/2021

Werkgevers die aan wetenschappelijk onderzoek doen én hun projecten voorafgaand aanmelden bij BELSPO, kunnen gebruik maken van een fiscale gunstmaatregel. Bij deze aanmelding is het zeer belangrijk om een zo nauwkeurig mogelijke einddatum op te geven van het project. Zo niet, riskeert u de verwerping van de fiscale maatregel.

 

Een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Lopen binnen uw onderneming ook projecten of programma’s van wetenschappelijk onderzoek? Goed nieuws! Mogelijk kan u dan beroep doen op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Dit betekent dat u een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van uw wetenschappers niet hoeft door te storten aan de fiscus. Dit deel bedraagt 80% en mag u dus gewoon bijhouden.

 

Er zijn natuurlijk voorwaarden!

Om recht te hebben op deze vrijstelling moet u uw projecten en programma’s van wetenschappelijk onderzoek op voorhand aanmelden bij de overheidsdienst “BELSPO”.

Deze voorafgaande aanmelding is dé absolute voorwaarde om de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te mogen toepassen.

 

Vereiste informatie

Bij de aanmelding moet volgende informatie worden opgegeven:

  • De identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing;
  • Beschrijving van het project of programma waarbij moet worden aangetoond dat het gaat om fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;
  • De verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of het programma.

 

Parlementaire vraag over de einddatum

De vraag rees hoe specifiek de “vooropgestelde einddatum” bij de aanmelding moet zijn. Is het bijvoorbeeld voldoende dat een hypothetische einddatum wordt opgegeven?

Het antwoord van de minister was duidelijk en streng:

Ook al kennen werkgevers de exacte einddatum van het project niet op voorhand, toch moeten zij in staat zijn om een realistische einddatum bij de aanmelding op te geven.

Doen zij dit niet, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op de fiscale vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoek.

Het is dus van uitermate groot belang dat u niet zomaar een hypothetische datum opgeeft als einddatum. Ook al kent u deze einddatum niet exact op voorhand, u moet een zo realistisch mogelijke (begin-) en einddatum opgeven bij de aanmelding. Doet u dit niet, dan riskeert u bij een controle de verwerping van de vrijstelling.

 

Wat doet Securex voor u? / Meer weten?

Voor meer informatie over de fiscale vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoek, kan u onze fiche nalezen op Lex4You.

Wenst u bovendien niet zelf de aanmelding van uw projecten te doen? Geen nood! Securex kan u hierbij helpen via de service “screening R&D”. Met deze service helpen we u niet enkel bij de aanmelding, maar ontlasten we u van alle administratieve formaliteiten die gepaard gaan met de fiscale maatregel voor wetenschappelijk onderzoek.

Geïnteresseerd? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website of contacteer ons via salaryoptimization@securex.be

 

 Bronverwijzing:

  • Parlementaire vraag nr. 62 van dhr. Wouter Vermeersch dd. 9 november 2020, bulletins Vragen en Antwoorden nr. 0035.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-04-2021