To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Cafetariaplan - Waar moet u opletten?

03/05/2019

De sociale en fiscale lasten zetten vaak een rem op de verloning van uw werknemers. Toch bestaan er oplossingen om uw loonbeleid te optimaliseren. Hebt u al aan een cafetariaplan gedacht?

Het loon flexibeler maken door een dergelijk plan in te voeren, kan een win-winsituatie betekenen voor uw onderneming en haar werknemers. U moet evenwel oog hebben voor enkele essentiële juridische aspecten.

Loon à la carte

Door een cafetariaplan in de onderneming in te voeren, stellen de werknemers zelf hun loonpakket samen op basis van hun persoonlijke behoeften en voorkeuren. Dat plan kan een of meer onderdelen bevatten, zoals een onderdeel ‘beroeps- en privéleven’, een onderdeel ‘mobiliteit’, een onderdeel ‘gezondheid’ en een onderdeel ‘cash en verzekeringen’.

U stelt met andere woorden een bepaald budget ter beschikking van elke werknemer. Die kiest vervolgens zelf de samenstelling van zijn loon, net zoals hij een menu samenstelt in een zelfbedieningsrestaurant.

Naargelang van hun persoonlijk profiel zullen sommige werknemers bijvoorbeeld opteren voor een bedrijfswagen of een mobiliteitsbudget[1], andere voor een pensioenplan, bijkomende vakantiedagen of een bonus.

Om budget vrij te maken, zijn er meerdere opties mogelijk: de kosten verminderen door ‘slim te verlonen’, extralegale voordelen inruilen tegen andere goedkopere voordelen, brutoloon inruilen tegen een voordeel, of uiteraard een bijkomend budget uittrekken.

Met het cafetariaplan blijft de loonkost in principe gelijk. Voor bepaalde voordelen geldt zelfs een gunstiger fiscale of sociale behandeling dan voor loon in speciën.

Juridische grenzen

Loonnorm

Er zijn natuurlijk juridische grenzen aan wat u kan doen. Zo is bijvoorbeeld het toekennen van een bijkomend budget enkel mogelijk als de loonnorm gerespecteerd wordt. De loonnorm bepaalt de  evolutie van de lonen voor een periode van twee jaar. Voor de periode 2019-2020, werd de norm vastgelegd op 1,1%. Deze norm zou volledig ingevuld kunnen worden door voordelen voorzien in uw paritair comité.

Is elke omruiling mogelijk?

In het kader van een cafetariaplan wordt meestal een voordeel dat onderworpen is aan de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing ingeruild voor een vrijgesteld voordeel of een voordeel dat voordeliger behandeld wordt. Sommige voordelen kunnen echter niet omgezet worden in een andere vorm van verloning. Zo kunnen sommige voordelen met een gunstige sociale of fiscale behandeling niet toegekend worden op basis van een omzetting.

Een rechtskader in opbouw

Er bestaat nog geen eigenlijk rechtskader voor het cafetariaplan[2]. Daarom rijzen er nog bepaalde vragen over de naleving van het arsenaal aan regels waarvan niet mag worden afgeweken. Wordt het minimumloon in acht genomen? Gaat het in bepaalde gevallen niet om belastingontwijking? Mag het plan worden opgelegd aan de werknemers? Wat zijn de gevolgen voor de sociale rechten?

De verschillende wets- en reglementsbronnen die van toepassing zijn (wetten, rulings, collectieve arbeidsovereenkomsten, ...), moeten dus geval per geval worden geanalyseerd om de haalbaarheid van het plan te toetsen. Doordat er geen volwaardig rechtskader is, kan rechtsonzekerheid ontstaan.

Securex begeleidt u!

Wenst u een cafetariaplan op maat in te voeren voor uw organisatie en uw werknemers? Hebt u interesse in de nieuwigheden met betrekking tot mobiliteit?

Volg onze opleiding “HR for Experts – Cafetariaplan & Mobiliteit” op de volgende datums:

Antwerpen 13 juni 2019

Gent 17 september 2019

Leuven 19 november 2019

U kan zich inschrijven via onze opleidingskalender.

Bovendien kan uw Legal advisor u stap voor stap begeleiden.

 


[1] Het nieuwe mobiliteitsbudget is in werking getreden. Het biedt een wettelijk kader om de bedrijfswagen in te ruilen voor een samengesteld budget. Dit budget bestaat onder andere uit een groene bedrijfswagen en een volledig vrijgesteld budget te besteden aan alternatieve en duurzame vervoersmiddelen.

[2] Met uitzondering van het nieuwe mobiliteitsbudget

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-05-2019