To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Verlaging van de vennootschapsbelasting tot 25%

19/01/2021

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd in 2017 ingevoerd en wordt ook dit jaar nog voortgezet. De doelstellingen van deze hervorming zijn een verlaging van de belastingdruk en een vereenvoudiging van het huidige systeem om het aantrekkelijker en voordeliger te maken voor vennootschappen en kmo’s. Goed nieuws voor vennootschappen die willen investeren: in 2021 bedraagt het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting 25%.

 

Wat was het doel van de hervorming?

Na de taxshift in de personenbelasting was een hervorming van de vennootschapsbelasting nodig. Het was belangrijk om onze economie te stimuleren en het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven te verhogen.

Met een weinig coherente regelgeving, hoog nominaal tarief en tal van incentives (waar voornamelijk kmo’s hun weg niet in vonden) hinkte België immers achterop in vergelijking met de buurlanden.

De hervorming van de vennootschapsbelasting werd dus gerealiseerd via een algemene tariefdaling van de belasting, aangevuld met een reeks bijkomende en compenserende maatregelen.

Lees voor meer informatie over deze flankerende maatregelen ons artikel van 12 januari 2018.

 

Gefaseerde belastingverlaging

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd beslist om het belastingtarief geleidelijk te verlagen. Net als de taxshift, verloopt deze hervorming dus in fasen: zo werd het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd:

  • In 2018: van 33% naar 30%
  • In 2020: van 30% naar 25%

Kmo’s kunnen sinds 2018 voor de eerste schijf van 100.000 euro bovendien rekenen op een drastische daling van het verlaagd tarief tot 20%.

Tot slot is de crisisbijdrage die bovenop het basistarief kwam in 2018 gedaald van 3% naar 2% en vervolgens in 2020 uit de vennootschapsbelasting geschrapt.

Terwijl de meeste aanvullende en compenserende maatregelen in 2018 en 2019 werden genomen, stond 2020 in het teken van de inwerkingtreding van de laatste fase van de hervorming.

Parallel met de daling van het belastingtarief werd in 2020 nog een reeks van aanvullende incentives en compenserende maatregelen ingevoerd om bij te dragen tot de vereenvoudiging van de vennootschapsbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek die voor bachelors werd opgetrokken tot 80%

 

Andere veranderingen op til?

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem zullen er in 2021 geen andere veranderingen zijn in de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting.

Het lagere belastingtarief is een uitstekende zaak voor onze economie, want het levert de nodige rechtszekerheid voor vennootschappen die willen investeren, in een situatie waar vele vennootschappen geneigd zouden zijn hun investeringen stop te zetten wegens de coronacrisis. In deze moeilijke tijden heeft de Belgische economie des te meer nood aan vennootschappen die investeren.

Zoals onze eerste minister, Alexander De Croo, heeft benadrukt, is het doel vandaag om te komen tot "een transparanter belastingstelsel, zodat aan bedrijven meer ruimte wordt geboden om te investeren en aan te werven".

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-01-2021