To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Publicatie van het belastingaangifteformulier 2020

10/04/2020

Het model van het aangifteformulier in de personenbelasting 2020 (aanslagjaar 2020-inkomsten 2019) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2020[1].  

Wat is nieuw?

Scannen is mogelijk

Het model van dit formulier kan worden gescand. Door de scanning kan de administratie deze inkomsten en gegevens onmiddellijk verwerken in de belastingberekeningsprogramma's.

Wat met de structuur?

De structuur van de aangiften in de personenbelasting werd niet gewijzigd in vergelijking met de vorige jaren.

Het aangifteformulier wordt vastgesteld per gewest (Vlaams gewest, Brussels Hoofdstedelijk gewest en Waals gewest).

Er zijn 3 formulieren:

  • een voorbereidend document voor deel 1 van de aangifte;
  • een voorbereidend document voor 2 deel;
  • de eigenlijke aangifte die deel 1 en 2 samenvat, die moet worden ingevuld en teruggestuurd naar de belastingadministratie. 
Veranderingen op het vlak van loon?

Op het vlak van loon heeft de wetgever de rubrieken geschrapt:

Bovendien werd in vak IV rubriek F een punt 3, vak (1/2) 387-68 toegevoegd om rekening te houden met de premies die werknemers betalen in het kader van het Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW).

Meer informatie over de indieningsdata van dit document?

Wij zullen u laten weten wanneer Tax-on-Web beschikbaar zal zijn om uw aangifte elektronisch in te dienen.[2]

 


[1] Koninklijk besluit van 27 maart 2020, Belgisch Staatsblad van 2 april 2020, p. 20166.

[2] Het is nog steeds mogelijk om uw aangifte in papieren formaat in te dienen bij de betreffende FOD Financiën.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-04-2020