To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De fietsvergoeding stijgt in 2019

02/01/2019

Naar het werk gaan met de fiets biedt vele voordelen, niet alleen voor de gezondheid en het milieu, maar ook voor de portemonnee. Zo krijgen werknemers die met hun tweewieler naar het werk komen per werkelijk afgelegde kilometer een fietsvergoeding, die volledig is vrijgesteld van fiscale en sociale lasten. En er is extra goed nieuws voor 2019, want dit jaar stijgt de fietsvergoeding!

Hoeveel bedraagt deze fietsvergoeding?

Jaarlijks wordt het bedrag van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding geïndexeerd. In tegenstelling tot vorig jaar, stijgt de vrijgestelde fietsvergoeding in 2019 van 0,23 euro per werkelijk afgelegde kilometer naar 0,24 euro per werkelijk afgelegde kilometer.

Bent u verplicht om de fietsvergoeding te betalen?  

Tenzij dit in uw paritair comité vastgelegd is, bent u niet verplicht een tussenkomst aan te bieden wanneer de woon-werkverplaatsing met een privévervoermiddel gebeurt. U kan de fietsvergoeding uiteraard steeds op vrijwillige basis toekennen.

In de meeste sectoren zal u echter sowieso verplicht zijn een tussenkomst te betalen, omdat er ofwel een specifieke fietsvergoeding voorzien is, ofwel een algemene vergoeding voor verplaatsingen met een privévoertuig (en hier valt de fiets dus ook onder).

Voorbeelden

Een specifieke fietsvergoeding vinden we bijvoorbeeld in het paritair comité nr. 119 (voedingshandel), waar het bedrag van de fietsvergoeding 0,20 euro/km bedraagt. Deze vergoeding wordt toegekend vanaf de eerste kilometer en per effectief gepresteerde dag.

In de metaalsector (PC nr. 111) daarentegen gelden voor de fiets dezelfde regels als voor het andere privévervoer. De tussenkomst voor de verplaatsing met de fiets gebeurt op basis van een specifieke tabel die jaarlijks op 1 februari geïndexeerd wordt.

Is de sector verplicht om de fietsvergoeding te verhogen?

Nu het maximumbedrag aan fietsvergoeding verhoogt, kan men zich de vraag stellen of de sectoren die een specifieke fietsvergoeding voorzien (bv. PC nr. 119 zie hierboven) ook verplicht zijn om deze te verhogen.

Het antwoord is neen. De 0,24 euro per werkelijk afgelegde kilometer is het maximumbedrag aan fietsvergoeding dat sociaal en fiscaal is vrijgesteld. De sectoren kunnen zonder probleem in een lagere fietsvergoeding voorzien.

Of de sectoren toch wijzigingen/verhogingen zullen doorvoeren met betrekking tot de fietsvergoeding zal moeten blijken uit de sectorakkoorden voor 2019-2020. We houden u uiteraard op de hoogte.

En in uw sector?

Om te weten hoe de tussenkomst in de vervoerskosten in uw sector wordt berekend, kan u terecht in de rubriek Sectoraal / Barema's en bedragen / Vervoerskosten.

Ter herinnering

De fietsvergoeding is niet alleen van toepassing voor woon-werkverplaatsingen met de eigen fiets, ze kan ook vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing worden toegekend indien gebruik wordt gemaakt van een door de werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsfiets.

Beide voordelen (bedrijfsfiets en fietsvergoeding) kunnen bovendien cumulatief worden toegekend.

Wenst u meer informatie?

Voor meer informatie over welke fietsen in aanmerking komen voor de fietsvergoeding en de vrijstelling van het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets, alsook voor meer toelichting over dit (para)fiscaal gunstregime, kan u onze informatiefiche op Lex4You raadplegen.

Wil u in uw onderneming een overeenkomst invoeren voor het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets? Neem dan een kijkje in onze e-Shop en bestel online een naadloos opgestelde overeenkomst.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2019