To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mobiliteit in de kijker: neemt mevrouw Claes de e-bike?

06/12/2018

In onze reeks over mobiliteit hadden we het in ons eerste artikel over de voor- en nadelen van het openbaar vervoer[1].  Vandaag overweegt mevrouw Claes de mogelijkheid om met de fiets naar het werk te gaan.

Wat zijn de voordelen voor de werknemer?

Naast een bewezen gunstig effect op de gezondheid van de werknemer (geen filestress en meer lichaamsbeweging), is er ook het financiële aspect. De werkgever kan/moet immers een fietsvergoeding betalen per afgelegde kilometer.      

Meer trappen voor meer fietsvergoeding

Gebruik maken van een fiets om naar het werk te rijden wordt aangemoedigd door de toekenning van een fietsvergoeding. Die fietsvergoeding wordt vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen ten belope van een maximumbedrag van 0,23 euro per kilometer[2] voor het woon-werktraject, zonder beperking op het vlak van het totaalbedrag of het totaal aantal kilometers.  Dit voordeel kan worden gecumuleerd met de gunstregeling voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets[3].

Is deze fietsvergoeding verplicht?

Het is mogelijk dat het in uw paritaire comité(s) al verplicht is een fietsvergoeding toe te kennen. De maatregelen die uw sector heeft genomen vindt u in de rubriek Sectoraal, onder het trefwoord ‘vervoerskosten’. 

O ja: het soort fiets (klassiek, e-bike, speed pedelec, MTB, racefiets) speelt hierbij geen rol[4].

Zijn er ook voordelen voor de werkgever?

Werknemers die met de fiets naar het werk komen, zijn zowel mentaal (minder last van stress) als fysiek in betere conditie en zijn bijgevolg minder vaak afwezig.  

Bovendien is de fietsvergoeding die de werkgever betaalt voor 100% aftrekbaar als beroepskost.  

Daarenboven kan de werkgever de kosten om zijn werknemers ertoe aan te moedigen hun woon-werkverplaatsing met de fiets af te leggen ten belope van 120% aftrekken (aankoop, fietsstalling, douches, ...).  

Let op met fietsleasing!

Fietsleasing is tegenwoordig een hot item. Er worden ook in heel wat bedrijven leasingfietsen geïntroduceerd door de werkgever in samenwerking met een leasingmaatschappij. In sommige bedrijven gebeurt dit als bijkomend voordeel, maar in de meeste ondernemingen moet de fiets echter verrekend worden met één of andere looncomponent (meestal brutoloon of eindejaarspremie), al dan niet in het kader van een cafetariaplan.

Dergelijke “loonruil” dient juridisch correct geïmplementeerd te worden, waarbij voornamelijk aandacht dient besteed te worden aan volgende punten:

  • bij aanrekening op het brutoloon, dient het baremaloon steeds gerespecteerd te blijven, geen enkele werknemer mag dus onder barema betaald worden;
  • de werkgever en werknemer dienen alle gevolgen van hun keuze (loonruil voor een fiets) te aanvaarden[5];
  • bij aanrekening op de eindejaarspremie dient nagegaan te worden of er überhaupt een alternatieve invulling voor deze eindejaarspremie mogelijk is. Zo ja, dan dienen de nodige stappen te worden ondernomen om dit alternatief in te vullen (CAO, bijlage bij de arbeidsovereenkomst,…). 

De bike policy, een nuttig instrument

Nu mevrouw Claes overweegt om met de fiets naar het werk te gaan, is de tijd stilaan rijp voor haar werkgever om een goede fietspolicy op te stellen. Uiteraard kan Securex daarbij helpen! Wij kunnen een kant en klare bike policy aanleveren (standaardmodel), maar u ook bijstaan met aanpassingen hiervan op maat. Voor meer informatie hierover kan u uw Legal Advisor contacteren.

Wenst u meer informatie over mobiliteit?

Aarzel dan niet om onze gloednieuwe webpage te bezoeken.

 


[1] Zie ons artikel in Lex4You van 29 november 2018 .

[2] Bedrag inkomstenjaar 2018.

[3] Voor meer informatie hierover, zie ons artikel van 8 september 2017 op Lex4You.

[4] Als werkgever is men wel nooit verplicht om een fietsvergoeding te betalen voor een speed pedelec (is technische gezien immers geen bromfiets).

[5] Dit houdt concreet in dat het loon na de loonruil het nieuwe loon wordt (dit nieuwe loon zal dus het loon zijn dat in aanmerking wordt genomen voor berekening van RSZ, vakantiegeld, eindejaarspremie,…). Verder mag bij het einde van de loonruil enkel het ingeruilde loon opnieuw bij het loon worden opgeteld. Indexaties en verhogingen hierop zijn in principe verloren.

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-12-2018