To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bedrijfswagen - Hoeveel solidariteitsbijdrage in 2019?

28/11/2018

Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage ("CO2-taks" genoemd), die ten laste van de werkgever valt.

Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd volgens een specifieke formule. Het bedrag voor 2019 is ondertussen gekend.

Principe

De CO2-taks hangt af van de CO2-uitstoot en het type brandstof van de wagen. Deze bijdrage moet betaald worden ongeacht de eventuele bijdrage van de werknemer in de financiering of het gebruik van het voertuig.

Formule

De formule om het maandelijks bedrag van de solidariteitsbijdrage te berekenen, luidt als volgt:

Solidariteitsbijdrage = [(CO2 uitstoot x € 9) – 768 (benzine) of 600 (diesel) of 990 (LPG)] /12

Deze formule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Het resultaat van de berekening dient dus met een bepaalde indexatiecoëfficiënt vermenigvuldigd te worden.

Voor 2019 zal de indexatiecoëfficiënt opgetrokken worden van 1,2708 tot 1,2950 (147,73, de gezondheidsindex van september 2018, gedeeld door 114,08, de gezondheidsindex van de maand september 2004).

Minimumbedrag

Vanaf 1 januari 2019 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage bovendien nooit minder mogen zijn dan 26,97 euro.

Moet er bedrijfsvoorheffing op dit voordeel betaald worden?

Wanneer de werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van zijn werknemer die deze wagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken, ontstaat een belastbaar voordeel in hoofde van uw werknemer. De werkgever moet bedrijfsvoorheffing op dit voordeel afhouden.

Het bedrag van de toepasselijke bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 is nog niet gekend. We komen dus op het fiscale aspect terug zodra de informatie over de bedrijfsvoorheffing aan ons meegedeeld wordt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-11-2018