To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociaal passief eenheidsstatuut - Vraag nu uw provisieberekening aan!

12/12/2019

Om de hogere ontslagkosten op te vangen die het eenheidsstatuut (2014) met zich meebrengt, werd destijds de fiscale vrijstelling “sociaal passief eenheidsstatuut” in het leven geroepen. Sinds 2019 is de maatregel ook effectief toepasbaar. Dat betekent mogelijk goed nieuws voor u!

Wat is het principe?

Werkgevers kunnen jaarlijks een bedrag van hun belastbare winsten en baten opzijzetten, zonder hierop belastingen te moeten betalen. Dit kan voor elke werknemer die minimaal 5 dienstjaren heeft in het eenheidsstatuut. Dat eenheidsstatuut werd ingevoerd in 2014, waardoor u de gunstmaatregel kan toepassen sinds 1 januari 2019.

Hoeveel bedraagt de fiscale vrijstelling?

Per begonnen dienstjaar van de werknemer, te rekenen vanaf het 6de dienstjaar in het eenheidsstatuut, mag u een bedrag ter waarde van 3 weken loon laten vrijstellen.

Vanaf het 21ste dienstjaar in het eenheidsstatuut daalt dit tot één week loon per begonnen dienstjaar.

Niet het volledige loon komt in aanmerking

Om de budgettaire impact van de maatregel te temperen, wordt in bovenstaande optelsom niet gewerkt met het volledige brutoloon, maar met een geplafonneerde versie daarvan:

  • tot en met 1.500 euro: 100%
  • tussen 1.501 euro en 2.600: 30%
  • boven 2.601 euro: 0%
Verdeling van de vrijstelling over 5 jaar

Een tweede tempering is dat u de vrijstelling gespreid krijgt, over vijf opeenvolgende jaren. In 2019 kan u slechts 20% van het sociaal passief laten vrijstellen. In 2020 laat u de volgende 20% vrijstellen, enzovoort tot en met 2023.

Het voorbeeld van Peter

Anna heeft één werknemer in dienst, Peter. Peter trad in dienst op 1 januari 2014 en verdient maandelijks 3.125 euro bruto. Hoeveel belastbare winst kan Anna in 2019 vrijstellen via de maatregel sociaal passief eenheidsstatuut?

Aangezien Peter zijn 6de dienstjaar in het eenheidsstatuut begon op 1 januari 2019, bedraagt de vrijstelling 3 weken bezoldiging.

De bezoldiging waarmee we rekenen, plafonneren we op 1.830 euro (1.500 + (2.600 – 1.500) x 30%)).

Het bedrag van de vrijstelling bedraagt bijgevolg 1.267 euro (1.830 euro X 3 weken/ 13 weken) x 3.

In 2019 kan Anna echter slechts één vijfde van die vrijstelling genieten. De vrijstelling wordt immers gespreid over 5 jaar (1.267 euro/5 = 253,40 euro).

De spreiding van de ontslagkost ziet er dus als volgt uit:

Belastbare periode

2019

2020

2021

2022

2023

Sociaal passief 2019

253,40

253,40

253,40

253,40

253,40

Wat doet Securex voor u?

Securex berekent de provisie sociaal passief voor u!

Het resultaat van deze berekening leveren wij af onder de vorm van een handig rapport dat u vervolgens aan uw boekhouder kan overmaken.

Geïnteresseerd? Aarzel dan niet en contacteer vandaag nog uw Client Advisor!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/12/2019