To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Voorafbetalingen: 12 april is uiterste vervaldag voor 1ste trimester 2021

02/04/2021

De eerste vervaldatum voor de voorafbetalingen in 2021 (eerste kwartaal) nadert met rasse schreden. Vergeet dus niet om tijdig de nodige betalingen te doen. Op die manier vermijdt u nare financiële gevolgen.

Door de coronacrisis ondervinden veel ondernemers en zelfstandigen financiële moeilijkheden die een impact hebben op hun bezoldigingen, winsten en baten. Zij kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën. Meer informatie hierover vindt u in onze actua over dit onderwerp.

 

Voorafbetalingen om belastingvermeerdering te vermijden

De overheid spoort ondernemingen en zelfstandigen aan om de belasting die zij verschuldigd zijn op hun winsten, baten of bezoldigingen tijdens het belastbaar tijdperk vooruit te betalen.

Dergelijke “voorafbetalingen” zijn, net zoals de bedrijfsvoorheffing, een voorschot op de eindbelasting.

Doet u geen voorafbetalingen? Dan riskeert u een belastingvermeerdering te moeten betalen op het totaal van de belastbare inkomsten

 

Bent u een beginnend zelfstandige?

Beginnende zelfstandigen die zich in 2019, 2020 of 2021 voor de eerste keer als zelfstandige in hoofdberoep gevestigd hebben, vormen een uitzondering op bovenvermeld principe. Zij moeten geen vermeerderingen betalen in 2021 als ze geen voorafbetalingen doen.

Zij kunnen daarentegen wel een belastingvermindering of bonificatie krijgen wanneer zij voorafbetalingen doen.

   

Het tarief en de berekening van de belastingvermeerdering

Voor het inkomstenjaar 2021 bedraagt het tarief van de belastingvermeerdering 6,75%. De berekeningsbasis zal dus vermenigvuldigd worden met dit tarief.

Bent u geen onderneming? Maar wel een zelfstandige die onderworpen is aan de personenbelasting? Dan bedraagt de belastingvermeerdering maar 2,25%.

 

Welk bedrag moet u aan voorafbetalingen storten?

In vele gevallen zal de boekhouder op basis van de verwachte resultaten voor het komende boekjaar een inschatting maken van de bedragen die het best vooraf worden betaald.

 

Wanneer moeten de voorafbetalingen gedaan worden?

Dit jaar (inkomstenjaar 2021) moeten de voorafbetalingen ten laatste op volgende data gebeuren:

  • Voor het eerste kwartaal: uiterlijk op 12 april 2021
  • Voor het tweede kwartaal: uiterlijk op 12 juli 2021
  • Voor het derde kwartaal: uiterlijk op 11 oktober 2021
  • Voor het vierde kwartaal: uiterlijk op 20 december 2021

Let op! Dit zijn de uiterste data waarop uw betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er altijd een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van de betaling op deze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten.

Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

 

Hoe praktisch tewerk gaan? 

Het makkelijkste is om uw voorafbetalingen online te doen via MyMinfin. Zo betaalt u automatisch op het juiste rekeningnummer en met de juiste gestructureerde mededeling. Het enige wat u moet doen, is het bedrag dat u wil storten invullen en op “online betalen” klikken.

Andere betaalmethodes (via overschrijving of betaling door een derde , bv. een bank, zijn ook nog steeds toegestaan.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-04-2021