To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Overuren - Fiscaal gunstregime opgetrokken tot 180 overuren

04/11/2019

De nieuwe wet betreffende de fiscale bepalingen van de jobsdeal[1] sleutelt aan het aantal overuren waarvoor een fiscaal voordeel geldt. Zo wordt het maximumquotum van 130 overuren vanaf 1 januari 2019 opgetrokken naar 180 overuren en dit voor een (voorlopig) bepaalde duur van 2 jaar.

Wat houdt het fiscaal voordeel voor overuren nu weer in?

Op een aantal overuren per jaar en per werknemer is onder voorwaarden een fiscaal gunstregime van toepassing voor zowel de werknemer als de werkgever:

Zo zijn bepaalde werkgevers vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op het loon dat aan bepaalde categorieën van werknemers wordt toegekend die overuren presteren[2]. Daartegenover genieten deze werknemers een vermindering van bedrijfsvoorheffing op dit loon ingevolge het presteren van overuren[3].

Wat zijn de voorwaarden en beperkingen?

Om recht te hebben op dit fiscaal gunstregime, is het vereist dat er een wettelijke overurentoeslag verschuldigd is op de overuren. Hiermee wordt een overurentoeslag van 20%, 50% of 100% bedoeld.

Verder zijn de voordelen beperkt tot een maximum aantal overuren per jaar en per werknemer. Dit aantal bedroeg tot nu toe 130 overuren.

Afwijkend aantal uren voor bouw (en aanverwante sectoren) en horeca

Voor de horeca en de bouwsector (en aanverwante sectoren) geldt sinds 2014 echter een verhoogd maximum aantal overuren.

Zo werd de 130 urengrens opgetrokken tot 180 overuren in de bouw- en aanverwante sectoren[4] (op voorwaarde dat gebruik gemaakt wordt van een aanwezigheidsregistratiesysteem) en tot 360 overuren in de horeca.

Optrekking van het algemeen plafond

De wet betreffende de fiscale bepalingen van de jobsdeal trekt de overurengrens van 130 uur nu op naar 180 overuren en dit retro- actief vanaf 1 januari 2019.

Deze verhoging betreft enkel het algemeen plafond.

Voor de horeca en de bouwsector (en aanverwante sectoren) die reeds van een verhoogd quotum genoten, verandert er niets.

Slechts een tijdelijke maatregel

De verhoging tot 180 overuren waarvoor sprake is echter maar een tijdelijke maatregel voor 2019 en 2020.

Vanaf 2021 zakt de algemene overurengrens normaal gesproken weer naar 130 uur.

In de loop van 2020 zal de impact van de maatregel op de arbeidsmarkt echter geëvalueerd worden. Bij een positieve evaluatie kan de maatregel dus mogelijks verder gezet worden of omgezet worden in een permanente maatregel (via een Koninklijk besluit).

Wenst u meer informatie?

Raadpleeg dan zeker onze informatiefiche betreffende overuren op Lex4You.

 


[1] Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal (1), Belgisch Staatsblad van 5 april 2019. Naast de optrekking van de overurengrens, regelt deze wet eveneens de fiscale aspecten van de startersjobs. Meer hierover leest u binnenkort in een andere actua op Lex4You.

[2] Artikel 275/1 WIB ’92.

[3] Artikel 154 bis WIB ’92.

[4] De toepassing van het aanwezigheidsregistratiesysteem betreft niet enkel de bouwsector, maar daarentegen alle sectoren die op een werf werken verrichten in onroerende staat vanaf 500.000 euro exclusief btw (bv. schoonmaaksector, elektriciens,…)

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/11/2019