To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Binnenlandse dienstreizen - Nieuwe bedragen vanaf 1 april 2020

05/05/2020

Ten gevolge van de overschrijding van de spilindex in de maand februari, werden de bedragen die door de fiscus aanvaard worden als forfaitaire terugbetaling door de werkgever van verblijfskosten in België vanaf 1 april 2020 aangepast. Een korte refresh ter zake.

Wat is het algemeen principe?

De forfaitaire vergoedingen die een werkgever stort als terugbetaling voor de verblijfskosten die een werknemer maakt tijdens zijn beroepsverplaatsingen in België, zijn vrijgesteld van belastingen, op voorwaarde dat het bedrag ervan niet hoger is dan de vergoedingen die de overheid in dat verband toekent aan haar personeel [1].

Ze worden beschouwd als kosten eigen aan de werkgever[2].

Hogere forfaits vanaf 1 april 2020

Onderstaand worden de (verhoogde) bedragen weergegeven die, ingevolge overschrijding van de spilindex in februari van toepassing zijn sinds 1 april 2020.

  

Basisbedrag

Geïndexeerd bedrag

Forfaitaire dagvergoeding

10 euro/ dag

17,41 euro/ dag

Forfaitaire maandvergoeding (rondreizende functies)

Max. 16 x 10 euro

Maximum 16 x 17,41 euro

Aanvullende vergoeding verblijfskosten

75 euro/ nacht

130,57 euro/ nacht

U vindt deze bedragen eveneens terug in onze rubriek “Sleutelbedragen” op Lex4You.

Wat zegt de RSZ?

In het kader van de terugbetaling van kosten gemaakt voor binnenlandse dienstreizen, hanteert de RSZ andere forfaits dan de fiscus[3].

Concreet aanvaardt de RSZ volgende forfaitaire vergoedingen als kosten eigen aan de werkgever:

  • 35 euro per nacht voor verblijfskosten in België;
  • Baanvergoeding van 10 euro per dag voor niet-sedentaire werknemers[4], in geval van afwezigheid van faciliteiten die normaal voorhanden zijn in een onderneming, bijkantoor of op werven (bv. toilet, eetgelegenheid,…);
  • Maaltijdvergoeding van 7 euro per dag voor niet-sedentaire werknemers (zie voetnoot 3)[5]

Zowel de RSZ als de fiscus hanteren dus hun eigen regels en forfaits. Één en ander neemt echter niet weg dat de fiscus in bepaalde gevallen en op basis van de bijzondere omstandigheden, naar aanleiding van een controle, zou kunnen beslissen om de forfaits van de RSZ te aanvaarden.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal Advisor.

 


[1] De fiscale administratie aanvaardt immers dat deze forfaits ook gelden als norm voor de privésector.

[2] Circulaire 2018/C/8 van 22 janvier 2018 betreffende de vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

[3] Dit neemt niet weg dat momenteel diverse inspanningen geleverd worden om de verschillende bedragen en praktijken tussen de RSZ en de fiscus te harmoniseren.

[4] Niet-sedentaire werknemers zijn werknemers die verplicht zijn om zich minimum 4 opeenvolgende uren tijdens de werkdag te verplaatsen.

[5] Dit bedrag wordt slechts aanvaard als de werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken en voor zover de werknemer geen maaltijdcheques met een patronale tegemoetkoming krijgt. Dit aandeel zal dan moeten worden afgetrokken van het forfaitaire bedrag van 7 euro (bv. toekenning van maaltijdcheques van 8 euro met een patronaal aandeel van 6,91 euro. Er kan nog slechts een maaltijdvergoeding van 0,09 euro worden toegekend).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-05-2020