To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De jaarsynthese voor 2018 komt eraan - Denk aan uw login en paswoord

16/01/2019

Naar goede gewoonte zal uw jaarsynthese eind januari beschikbaar zijn. U zal deze niet meer op papier ontvangen, maar een e-mail toegestuurd krijgen van zodra u de nieuwe versie ervan online kan raadplegen. Hiervoor dient u te beschikken over een login en paswoord.

Wat is de jaarsynthese eigenlijk?

De jaarsynthese is een document dat door het sociaal secretariaat wordt opgemaakt na afsluiting van elk kalenderjaar. Dit document omvat 4 delen:

  • de identificatiegegevens;
  • de loonverwerkingsgegevens (totaal van alle verwerkte loonelementen van bruto naar netto);
  • de patronale lasten van het lopende jaar en de voorbije jaren;
  • de provisieberekening voor het vakantiegeld 

Deze jaarsynthese vormt een belangrijk onderdeel van uw boekhouding en biedt u onder meer de mogelijkheid om de evolutie van uw loonkosten door de jaren heen te controleren.

Nog geen login en paswoord?

Heeft u nog geen login en paswoord voor onze website? Dan kan u zich nu registreren.

Surf naar www.securex.be en klik op “login page”, waar u een login kan aanvragen. Vervolgens doorloopt u de aanvraagprocedure en zal u schriftelijk uw login en paswoord ontvangen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-01-2019