To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Maaltijdcheques voor bedrijfsleiders ?

23/11/2020

Bent u bedrijfsleider en wilt u uw verloning optimaliseren? Dan kunt u overwegen om uzelf maaltijdcheques, ecocheques of sport- en cultuurcheques toe te kennen. Ze komen zowel op sociaal als op fiscaal vlak in aanmerking voor een gunstregeling.

Maaltijdcheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques zijn immers sociale voordelen die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. En dat maakt hen interessant om aan loonoptimalisering te doen! 

Of concreter gezegd:

  • er hoeft geen bedrijfsvoorheffing op te worden ingehouden; 
  • ze moeten niet vermeld worden op de fiscale fiche 281.20;
  • op de bedragen moet geen belasting worden berekend bij de verkrijger (lees: de bedrijfsleider);
  • er moeten geen sociale bijdragen van zelfstandigen of werknemers worden berekend.

Tot slot zijn maaltijdcheques beperkt aftrekbaar. Per maaltijdcheque kunt u dus een bedrag van 2,00 euro aftrekken.

 

Meer weten ?

Voor meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van deze voordelen kunt u terecht op onze blog.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-11-2020