To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mobiliteitsvergoeding - KB indexering gepubliceerd

03/20/2019

Enkele dagen geleden werd het langverwachte Koninklijk besluit gepubliceerd dat de indexeringsregels bepaalt voor de cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding berekend wordt.

Ter herinnering: mobiliteitsvergoeding = cash for car- regeling

Via het ‘cash for car’ systeem hebben werknemers de mogelijkheid om hun bedrijfswagen onder voorwaarden in te ruilen tegen een som geld. Deze vergoeding die de werknemer in ruil krijgt, de zogenaamde ‘mobiliteitsvergoeding’, geniet van hetzelfde gunstige fiscaal en sociaal statuut als die van de bedrijfswagen. U leest er meer over in onze informatiefiche op Lex4You.

Afgevlakte mobiliteitsindex als basis

De cataloguswaarde van de wagen waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend, dient jaarlijks op 1 januari te worden geïndexeerd. Het was echter wachten op een Koninklijk besluit dat de indexeringsregels zou bepalen. Aan dit wachten kwam enkele dagen geleden een einde toen het langverwachte KB in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd[1].

Het indexeringsmechanisme dat van toepassing is op de mobiliteitsvergoeding (cataloguswaarde waarop deze laatste berekend is) is gebaseerd op de zgn. “afgevlakte mobiliteitsindex”. Dit is een indexcijfer dat de prijsevolutie weergeeft van productgroepen die de kosten voor het personenvervoer weerspiegelen in de gezondheidsindex. Het gaat dus over een nieuwe index. 

Wat met bestaande mobiliteitsvergoedingen?

Bestaande mobiliteitsvergoedingen (cataloguswaarden) dienen ook jaarlijks, en dus een eerste keer op 1 januari 2019, geïndexeerd te worden.

Wat het exacte indexcijfer (aan de hand van bovenvermeld nieuw indexmechanisme) voor 2019 en volgende zal bedragen, dient nog bevestigd te worden. Wij brengen u vanzelfsprekend op de hoogte van zodra we hier meer nieuws over hebben.

En ook niet te vergeten…

Wijzigingen mobiliteitsvergoeding op komst

Op basis van een wetsontwerp werden recent een aantal wijzigingen aangebracht aan de mobiliteitsvergoeding. Bedoeling is om de regels inzake de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget meer op elkaar af te stemmen[2] en om een aantal onduidelijkheden weg te werken.

Hoewel de ontwerptekst werd aangenomen, blijft het nog wachten op een officiële publicatie ervan.

En wat met het mobiliteitsbudget?

Hoewel ook het wetsontwerp inzake het mobiliteitsbudget werd aangenomen, blijft het ook hier nog steeds wachten op een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Geduld is de boodschap.

 


[1] Koninklijk besluit van 28 februari 2019 tot invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, §2 van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, B.S. van 15 maart 2019.

[2] Zo wordt de mobiliteitsvergoeding, naar analogie met het mobiliteitsbudget, onder andere ook opengesteld voor werknemers die niet over een bedrijfswagen beschikken maar er wel voor in aanmerking komen volgens het bedrijfswagenbeleid van de werkgever.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/20/2019