To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Onbelast meebetalen in de woningkosten van telewerkers dankzij het mobiliteitsbudget

03/05/2021

De meeste van uw werknemers gebruiken een deel van hun maandloon om hun maandelijkse huur of hypothecaire interesten te betalen. Op dat maandloon worden er natuurlijk eerst RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing afgehouden. Verder bestaat hun loon misschien deels uit een bedrijfswagen, die elk jaar meer belast wordt en veel van zijn nut heeft verloren door de massale switch naar telewerk.

Wist u dat u en uw werknemers voordeel kunnen halen uit die nieuwe realiteit, door de bedrijfswagen te vervangen door een mobiliteitsbudget? Het verplichte corona-telewerk biedt u namelijk de kans om tussen te komen in de woningkosten van uw werknemers, zonder afhoudingen van de fiscus en RSZ.

 

Wat? Als werkgever onbelast meebetalen in de huur en hypothecaire interesten van uw werknemers

Voor wie? Alle werknemers die hun aanspraak op een bedrijfswagen laten vallen, en die aan corona-telewerk doen of minstens 60% telewerken

Hoe? De werknemer kan in ruil een mobiliteitsbudget besteden aan o.a. de huur of hyptheekrente

Waarom? De overheid moedigt telewerk aan als milieuvriendelijk alternatief voor de bedrijfswagen

 

Hoe werkt de techniek?

Werknemers kunnen al sinds maart 2019 hun (recht op een) bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat budget kan o.a. gebruikt worden om een milieuvriendelijker vervoersmiddel te bekostigen, maar ook bijvoorbeeld  voor het betalen van de huur of hypotheekrente van de eigen woning als die zich binnen een straal van 5 kilometer van de werkplaats bevindt.

Door de massale omslag naar thuiswerk is die “5 kilometer-voorwaarde” niet langer een hinderpaal voor telewerkers. De overheid heeft namelijk bevestigd dat het mobiliteitsbudget ook kan gebruikt worden voor de huurgelden en de interesten van hypothecaire leningen van de woning waar de werknemer van thuis uit werkt. Door die “versoepeling” zal het mobiliteitsbudget vermoedelijk aan populariteit winnen.

 

Wat kunt u doen met een mobiliteitsbudget?

Werknemers die een bedrijfswagen hebben (of hier aanspraak kunnen op maken), kunnen die wagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Ze kunnen dat budget vrij besteden en combineren in drie pijlers:

  1. Een milieuvriendelijke wagen: groener, kleiner, …
  2. Alternatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen: een deelauto, een e-bike, het openbaar vervoer, thuiswerk…
  3. Een cash saldo dat overblijft na de uitgaven in Pijler 1 en 2

Lees ons dossier Mobiliteitsbudget voor meer info over de voorwaarden, de fiscaal en sociaal voordelige behandeling en de invoering van een mobiliteitsbudget.

 

Waarom was het mobiliteitsbudget tot nu geen succes?

Ondanks de voordelige sociale en fiscale behandeling, zeker in Pijler 2, nam het mobiliteitsbudget nooit echt een vliegende start. Nochtans is er wel een draagvlak voor multimodaliteit (het combineren van mobiliteitsoplossingen) en groene mobiliteit, de twee zaken waar het mobiliteitsbudget hard op inzet.

Die terughoudendheid valt wellicht te verklaren door enkele hinderpalen, die een echte doorbraak van het mobiliteitsbudget in de weg staan. Drie voorbeelden:

  • Wie geen aanspraak maakt op een bedrijfswagen, kan die momenteel ook niet inruilen voor een mobiliteitsbudget
  • Een milieuvriendelijke wagen in Pijler 1 moet voldoen aan strenge uitstootvereisten. Dat zorgt voor een hoger prijskaartje, waardoor er weinig of niets overblijft om te spenderen aan de duurzame alternatieven in Pijler 2
  • Sinds het verplichte telewerk investeren werkgevers minder snel in nieuwe laadpalen. En de afwezigheid van laadpalen vermindert op zijn beurt de aantrekkelijkheid van Pijler 1, waardoor minder werknemers voor een mobiliteitsbudget kiezen

 

Telewerk aangemoedigd als mobiliteitsoplossing

Voor de pandemie lag de focus van het mobiliteitsbudget vooral op de alternatieve en duurzame vervoersmiddelen van Pijler 2: een fiets, een deelauto, een treinabonnement, een elektrische step, enzovoort.

Minder bekend was dat men binnen Pijler 2 ook kan kiezen voor de huurgelden en de interesten van hypothecaire leningen voor een woning die, in volgevlucht, binnen een straal van 5 kilometer van de normale plaats van tewerkstelling gelegen is. De bedoeling hierachter is dat de werknemer dicht bij het werk gaat wonen, waardoor de bedrijfswagen overbodig wordt.

Door de coronacrisis werd de woonplaats van de werknemer plots de “normale plaats van tewerkstelling”. Ook de overheid deelt die mening en aanvaardt dat Pijler 2 gebruikt wordt voor de huurgelden en de interesten van hypothecaire leningen van de woning waarin uw werknemers telewerken.

Het is daarbij wel van belang dat de werknemer minstens 60% van thuis uit werkt.

De regeling kan echter ook worden toegepast voor structureel of tijdelijk thuiswerk in het kader van corona.

 

Straks ook voor wie geen bedrijfswagen heeft?

Dankzij het soepele standpunt van de overheid zal het mobiliteitsbudget de komende tijd mogelijk aan populariteit winnen. En er is nog meer goed nieuws: de overheid wil ook een aantal overige hinderpalen wegnemen.

Zo wordt de mogelijkheid bestudeerd om het mobiliteitsbudget ook uit te breiden naar werknemers die geen bedrijfswagen hebben. Dat zou de populariteit van de maatregel zeker ten goede komen. Zodra wij meer concreet nieuws vernemen, houden wij u zeker op de hoogte.

 

Een mobiliteitsbudget in uw onderneming?

Overweegt u ook de implementatie van een mobiliteitsbudget binnen uw bedrijf? Contacteer dan onze consultants via consultinglegal@securex.be

 Zij kunnen u hierbij begeleiden van A tot Z.

 

Bronverwijzing:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-05-2021