To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe fiscale vrijstelling corona

06/24/2020

De overheid wil de tewerkstelling bevorderen en werknemers opnieuw aan de slag krijgen. Om deze doelstelling te realiseren, moet onder andere de loonkost gemilderd worden. Daarom werd een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het leven geroepen.

Let op! Deze maatregel is nog officieus. Er zijn bovendien ook nog veel openstaande vragen.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

De nieuwe maatregel zou van toepassing zijn op werkgevers die minstens één ononderbroken maand beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid en dit in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Er worden geen specifieke sectoren geviseerd of uitgesloten. Alle werkgevers die (in bovenvermelde periode) gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid zouden in aanmerking komen.

Wel enkel bedrijven met liquiditeitsproblemen

Werkgevers die een kapitaalvermindering zouden hebben doorgevoerd, een inkoop van eigen aandelen hebben gedaan of dividenden hebben toegekend/ uitgekeerd vallen echter uit de boot.

Hetzelfde geldt voor ondernemingen die banden hebben met belastingparadijzen.

Maatregel beperkt in tijd

De nieuwe fiscale vrijstelling zou slechts een tijdelijk karakter hebben en alleen maar gelden voor de maanden juni, juli en augustus 2020.

Hoeveel bedraagt de fiscale vrijstelling?

Het principe van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing is dat de werkgever een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing mag bijhouden. Hij moet dat deel met andere woorden niet doorstorten aan de fiscus.

Deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting zou 50% bedragen van het verschil tussen de bedrijfsvoorheffing voor elk van de maanden in kwestie (juni, juli en augustus) enerzijds en de bedrijfsvoorheffing van de referteperiode “mei 2020”.

Nog enkele bijzonderheden

De nieuwe maatregel is cumuleerbaar met de andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en zal worden berekend op het saldo dat eventueel overblijft na toepassing van de andere vrijstellingen.

Blijft er niet voldoende saldo over en kan de vrijstelling dus niet worden toegepast? Geen nood. Het saldo kan worden overgeheveld naar de volgende maand(en), maar enkel van 2020.

Nog niet officieel

Let op. De nieuwe vrijstelling is nog niet officieel. Wijzigingen zijn dus steeds mogelijk en er zijn ook nog een reeks punten die verder dienen uitgeklaard te worden. Wij brengen u vanzelfsprekend op de hoogte van zodra de maatregel officieel is.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/24/2020