To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat is de impact van “WLTP” op bedrijfswagens?

13/11/2018

Sinds 1 september 2018 geldt voor alle nieuwe wagens de zgn. “WLTP- methode” om de CO2-uitstoot en het verbruik te bepalen. Hierdoor zullen deze parameters stijgen waardoor bedrijfswagens duurder worden. Tot eind 2020 zal de impact van WLTP echter gemilderd worden door een overgangsregeling.

WLTP als nieuwe norm

WLTP[1] is een nieuwe wereldwijd geharmoniseerde methode om de CO2- uitstoot en het verbruik van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen te bepalen.

Aangezien deze procedure gebaseerd is op de reële en veranderde rijomstandigheden en niet enkel rekening houdt met de standaarduitrusting van een wagen (maar ook met alle uitrustingsopties), sluiten de resultaten ervan veel nauwer aan bij de realiteit dan de oude “NEDC- methode”. De keerzijde van de medaille zijn wel sterk verhoogde verbruiks- en uitstootwaarden.

NEDC 2.0- een doekje voor het bloeden

Om de impact van WLTP te verzachten, zijn autoconstructeurs onder druk van Europa echter verplicht om tot eind 2020, naast de uitstoot- en verbruikswaarden op basis van WLTP, een tweede waarde mee te delen, de zgn. “NEDC 2.0- waarde”[2].

Deze NEDC 2.0-waarde zal als basis gebruikt worden voor de nationale autofiscaliteit.

Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfswagen?

Een verhoogde CO2- uitstoot zal bedrijfswagens op (para)fiscaal vlak gevoelig duurder maken voor zowel de werkgever als de werknemer.  De CO2- uitstoot speelt immers een belangrijke rol in de bepaling van onder meer de solidariteitsbijdrage en het belastbaar voordeel van alle aard.

Overgangsperiode tot einde 2020

Via een overgangsregeling zal de impact hiervan echter tijdelijk gemilderd worden. Immers, de RSZ en de fiscus hanteren voorlopig (tussen september 2018 en 31 december 2020) de NEDC 2.0- methode.

Vanaf 2021 wordt de CO2- uitstoot voor alle nieuwe wagens berekend volgens de nieuwe WLTP norm.

Oude wagens blijven buiten schot

Ten aanzien van deze wagens blijft de CO2- uitstoot zoals berekend volgens de oude NEDC- methode de basis voor de parafiscale behandeling. Voor hen wijzigt er dus niets.

Wat met uw mobiliteitsbeleid?

Was u nog niet overtuigd van alternatieven voor bedrijfswagens à la de “mobiliteitsvergoeding” en het “mobiliteitsbudget in spe” (deze wetgeving is nog steeds niet officieel)? Of dacht u nooit eerder aan bedrijfswagens als onderdeel van een flexibel verloningsysteem? Misschien geeft WLTP (die de bedrijfswagens opnieuw duurder maakt) dan wel de doorslag om uw mobiliteitsbeleid te herzien.

Heeft u er trouwens ook al eens over nagedacht wat de impact van WLTP eventueel kan zijn op uw car policy? Als de keuze van een bedrijfswagen bijvoorbeeld gekoppeld zou zijn aan een maximale CO2- uitstoot, dan dreigen heel wat wagens uit te boot te vallen.

Wat kan Securex voor u doen?

Securex heeft een model van car policy ter beschikking. Indien gewenst kan u dit model bekomen via uw Legal Advisor. Ook voor aanpassingen van dit basismodel of van uw bestaande car policy (bv. in functie van de nieuwe regels WLTP) kan uw zeteljurist contacteren.

Wenst u meer informatie over de mobiliteitsvergoeding?

Raadpleeg dan zeker onze handige overzichtstabel of verdiep je in onze informatiefiche

 


[1] Worldwide harmonised light vehicles test procedure

[2] Deze ‘NEDC 2.0’ is een correlatie- techniek om de cijfers zoals gemeten volgens WLTP om te rekenen naar NEDC- waarden. Deze omzetting moet het effect van WLTP verzachten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-11-2018