To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Publicatie van het formulier voor de belastingaangifte 2021

15/04/2021

Het model van het formulier voor uw aangifte in de personenbelasting 2021 (aanslagjaar 2021-inkomsten 2020) is onlangs verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2021.

 

De structuur verandert niet

De structuur van de aangiften in de personenbelasting is niet gewijzigd in vergelijking met de vorige jaren. Het formulier is per Gewest (Vlaanderen, Brussel-Hoofdstad, Wallonië) opgesteld.

Er zijn 3 formulieren:

  • een voorbereidend document voor deel 1 van de aangifte;
  • een ander voor deel 2;
  • de eigenlijke aangifte (die deel 1 en 2 omvat) en die u moet invullen en terugzenden naar de belastingadministratie.

Het model van dit formulier kan worden gescand zodat de administratie deze inkomsten en gegevens onmiddellijk kan verwerken in de berekeningsprogramma’s van de belasting. Opdat de scanning voldoende zekerheid zou bieden, moet het formulier echter een beperkt aantal pagina’s en gegevens tellen.

 

Nieuwe rubrieken en codes

De coronacrisis heeft nooit geziene gevolgen voor de loonfiscaliteit. Het verbaast ons dan ook niet dat de regeringsmaatregelen een zekere impact hebben gehad op de nieuwe rubrieken en codes van de aangifte. Hierna overlopen we de nieuwigheden inzake fiscaliteit:

 

Opvangkosten worden meer aftrekbaar 

U bent ouder en heeft opvangkosten (crèche, stage, jeugdbeweging, …) betaald in 2020? Goed nieuws: u kunt nu een groter deel van die kosten aftrekken via uw belastingaangifte.

Het maximumbedrag van de aftrekbare opvangkosten van 11,20 euro per dag werd immers verhoogd tot 13 euro per dag voor de kosten betaald in 2020. Bovendien werd ook de leeftijdsgrens opgetrokken van 12 tot 14 jaar (21 jaar voor kinderen met een zware handicap).

Concreet moet u die uitgaven vermelden in vak X, rubriek B, code 1384 van uw belastingaangifte. De belastingvermindering (45%) wordt automatisch berekend.

En als u kosten voor kinderopvang heeft betaald voor een activiteit die echter wegens de pandemie werd geannuleerd, geen paniek! U kan die opvangkosten uitzonderlijk aangeven in de belastingen en het belastingvoordeel genieten voor zover u echter geen terugbetaling, zelfs gedeeltelijk, heeft aangevraagd van de uitgaven die u voor deze activiteit heeft gedaan. Dit is een afwijking van de algemene regel die eist dat de opvang daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Opgelet! De uitzondering geldt enkel voor de activiteiten gepland tussen 14 maart en 31 december 2020 die werden geannuleerd wegens de coronamaatregelen.

Voor meer informatie gelieve de site van de FOD Financiën te raadplegen.

 

Geen belasting op de bijkomende vrijwillige overuren 

We hadden dit reeds aangegeven in ons artikel van 11 februari 2021: voor het tweede en vierde kwartaal werd het aantal vrijwillige overuren in 2020 verhoogd van 100 tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en essentiële diensten. Deze extra overuren zijn fiscaal en parafiscaal vrijgesteld.

Concreet betekent dit dat u geen belasting zal betalen op de bezoldigingen voor deze 120 bijkomende vrijwillige overuren.

Daarom heeft de wetgever in vak IV rubriek A, een subrubriek A.11 toegevoegd waarin u deze vrijwillige overuren betaald of toegekend in 2020 kunt aangeven.

 

Belastingvermindering voor de ouders van studenten 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de ouders van een student de fiscaal voorziene belastingverminderingen voor een kind ten laste  blijven genieten, zelfs als het werkt. Eén van die voorwaarden is dat de netto bestaansmiddelen van de student een bepaalde grens niet overschrijden.

In principe hebben de studenten, ten belope van 475 uren per jaar, recht op een belastingvrijstelling.

In het kader van de bestrijding van het coronavirus werd beslist om de uren studentenarbeid die tijdens het tweede en vierde kwartaal 2020 in de zorg- en onderwijssector werden gepresteerd, niet mee te tellen in dit jaarlijks contingent van 475 uren.

Dit betekent dat de bezoldigingen die zij tijdens die twee kwartalen hebben ontvangen niet in acht worden genomen bij de berekening van hun netto bestaansmiddelen. Zo vermijdt men dat studenten, ingevolge deze bijkomende prestaties, te veel netto bestaansmiddelen zouden hebben om nog ten laste van hun ouders te kunnen vallen.

Meer informatie hierover vindt u in  ons artikel van 17 december  2020.

 

Meer informatie over de indieningsdata van dit document?

We laten u zeker weten wanneer Tax-on-web beschikbaar zal zijn om uw aangifte elektronisch in te dienen.

 

Bron(nen):

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-04-2021