To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

“Sociaal passief”, what’s in a name?

24/09/2018

Het ene sociaal passief is het andere niet. Wordt u ook om de oren geslagen met dit begrip? Maar slaagt u er niet in om het in de juiste context te plaatsen? Geen nood, onderstaand lichten we de verschillende betekenissen ervan toe.

Sociaal passief in het kader van reorganisatie

Wie sociaal passief zegt, zegt vaak in één adem “collectief ontslag” of “herstructurering”. En inderdaad, één van de betekenissen van het sociaal passief situeert zich in die context.

Wanneer een onderneming gereorganiseerd wordt, zullen kosten moeten gemaakt worden voor de afvloeiing, dan wel de herplaatsing van bepaalde medewerkers. De term “sociaal passief” slaat dan op de raming van deze kosten die de organisatie nodig heeft om haar wettelijke verplichtingen in die situatie te voldoen (bv. betaling van de ontslagvergoedingen).

Wat doet Securex voor u?

Wenst u een berekening sociaal passief in het kader van reorganisatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Business Legal Advisor van uw regio.

Sociaal passief eenheidsstatuut

Een andere betekenis van het sociaal passief vindt zijn oorsprong in het eenheidsstatuut arbeider- bediende dat sinds 1 januari 2014 in voege is.

Om de hogere ontslagkosten op te vangen die dit eenheidsstatuut- wegens zijn nieuwe opzeggingstermijnen- met zich meebrengt, werd een fiscale vrijstelling in het leven geroepen die de werkgever toelaat om belastingvrije provisies aan te leggen.

In dit verband openen alle werknemers, ongeacht hun loon, het recht op de aanleg van zo’n sociaal passief en dit ten belope van 3 weken bezoldiging (begrensd loon!) per begonnen dienstjaar vanaf het 6de dienstjaar in het eenheidsstatuut. Vanaf het 21ste dienstjaar in het eenheidsstatuut daalt dit tot één week per begonnen dienstjaar.

Concreet betekent dit dat de aanleg van dit sociaal passief slechts mogelijk is vanaf 1 januari 2019.

Meer informatie hierover vindt u in onze informatiefiche op Lex4You. 

Aanpassingen van de maatregel op komst

In gevolge het zomerakkoord werd beslist om deze maatregel, nog vóór hij operationeel is, op enkele punten te verduidelijken en aan te passen.

Zo besliste de overheid nu dat de vrijstelling “sociaal passief eenheidsstatuut” gespreid dient toegekend te worden over vijf opeenvolgende jaren en dat ze niet cumuleert in de tijd.

U leest hier alles over in ons artikel van 3 september 2018

Wat doet Securex voor u?

Securex zal zijn klanten ondersteunen bij de berekening van de provisie “sociaal passief eenheidsstatuut”. Momenteel werken wij volop aan de ontwikkeling van een service in dat verband. Meer informatie hier volgt van zodra deze service operationeel is.

Kinderbijslagfonds SECUREX 24-09-2018