To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werken in team in de bouwsector - Vrijstelling wordt in 2020 opgetrokken tot 18%

09/12/2019

Sinds enkele maanden kunnen de ondernemingen uit de bouw- en aanverwante sectoren rekenen op een fiscale gunstmaatregel voor ploegenarbeid (werk in team) op een werf. In 2020 wordt die vrijstelling opgetrokken van 6% naar 18%. Een niet te verwaarlozen stijging!

Vrijstelling voor werken in onroerende staat in ‘ploeg’ op werven: waarover gaat het?

Ondernemingen uit de bouw- en aanverwante sectoren kunnen rekenen op een fiscale gunstmaatregel wanneer ze in ‘ploeg’ werken. Het gaat om de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid die al bestond[1] maar die sinds 1 januari 2018 is uitgebreid tot werken in onroerende staat op werven.

Let op! Ploegenarbeid in de bouw- en aanverwante sectoren betekent niet dat het gaat om ploegenarbeid zoals in een industriële context (bv. arbeid in een fabriek) waar met shiften wordt gewerkt. In de bouwsector betekent ‘ploeg’ veeleer dat de mensen in ‘team’ werken op de werven[2].

Bovendien geldt de maatregel niet alleen voor de bouwsector in strikte zin (PC 124), maar ook voor aanverwante sectoren (elektriciens, loodgieters, schilders, decorateurs, schrijnwerkers,…)[3].

Denk niet te snel dat uw onderneming niet in aanmerking komt!

Raadpleeg voor meer informatie over de voorwaarden van deze vrijstelling onze informatiefiche op Lex4You.

Wat is het vrijstellingspercentage?

Normaal is op ploegenarbeid een gedeeltelijke vrijstelling van 22,8% (25% voor volcontinuarbeid) van het totaal van de belastbare lonen van alle werknemers van toepassing. Om budgettaire redenen is het percentage van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing beperkter voor arbeid in ploegen op werven (werken in onroerende staat) dan voor gewone ploegenarbeid.

Dit percentage stijgt echter elk jaar:

  • vanaf 1 januari 2018 bedroeg het 3 % van het totaal van de belastbare lonen van alle betrokken werknemers;
  • op 1 januari 2019 werd dit percentage opgetrokken tot 6 %;
  • op 1 januari 2020 wordt dit percentage opgetrokken tot 18 %; 

Een vrij interessant percentage dus voor het komend jaar. Vergeet bijgevolg niet om ons te contacteren als u denkt te voldoen aan de basisvoorwaarden voor de vrijstelling!

Wat doet Securex voor u?

Wij berekenen deze vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing niet automatisch. U moet ons daartoe uitdrukkelijk de toelating geven. Hiertoe sturen we elk jaar een ‘CCC’-mailing.

 


[1] In een klassieke industriële context (ploegenarbeid in een fabriek, ...).

[2] Zo vormen bijvoorbeeld een werknemer die vensterramen plaatst en een werknemer die de ruiten erin plaatst, die op dezelfde werf werken, een ploeg.

[3] Let op! Deze sectoren komen in aanmerking voor zover aan de basisvoorwaarden is voldaan.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-12-2019