To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Belastingvoordeel in bouw- en aanverwante sectoren: belangrijke update 2021

28/01/2021

Ondernemingen uit de bouwsector en aanverwante sectoren waarvan de werknemers ploegenarbeid uitvoeren op werven kunnen (onder bepaalde voorwaarden) rekenen op een fiscale gunstmaatregel.

Dit belastingvoordeel is enkel van toepassing op werknemers met een bepaald minimumloon. In 2021 wordt dit minimum opgetrokken tot 14,34 euro. Dit officieus bedrag moet nog door de fiscus worden bevestigd, maar kan tot gevolg hebben dat bepaalde werkgevers uit de bouwsector in 2021 niet langer in aanmerking komen voor de vrijstelling.

In dit artikel vindt u meer informatie over:

  • Het belastingvoordeel
  • De 4 basisvoorwaarden
  • Het minimumuurloon
  • Bouwsector: ga na of u nog in aanmerking komt!

 

18% minder bedrijfsvoorheffing betalen

De fiscale gunstmaatregel bestaat uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat de werkgever een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing mag houden. Sinds 2020 is dit gedeelte gelijk aan 18% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van alle betrokken werknemers. 

 

Vier basisvoorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze maatregel moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • Het werk moet in een of meer teams (de officiële term is ploegen) worden verricht die uit ten minste twee personen Er wordt echter geen rekening gehouden met studenten en leerlingen in een alternerende opleiding.
  • Deze personen moeten hetzelfde of complementair werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang.
  • Deze personen verrichten werkzaamheden op werven (de officiële term is werken in onroerende staat op locatie).
  • Tot slot moet de werkgever de betrokken werknemers in 2021 een bruto-uurloon van ten minste 14,34 euro betalen (basisbedrag vóór indexering: 13,75 euro).

Raadpleeg voor meer informatie over deze vrijstellingsvoorwaarden onze informatiefiche op Lex4You.

 

Een bruto-uurloon van ten minste 14,34 euro

Een van de toepassingsvoorwaarden van deze maatregel is dat de werkgever een bruto-uurloon toekent van ten minste 14,34 euro (bedrag 2021). Met ‘bruto-uurloon’ wordt het loon vóór inhouding van socialezekerheidsbijdragen bedoeld. Bovendien is het een absoluut en forfaitair bedrag.

Dit loon hoeft bijgevolg niet gekoppeld te worden aan een wekelijkse regeling (arbeidsregeling). Bovendien tellen eventuele premies, toeslagen en overloon,… niet mee.

 

Niet alle werknemers moeten dit minimum ontvangen

Lange tijd werd gedacht dat alle leden van de ploeg dit minimale bruto-uurloon moesten verdienen. Dit principe werd weerlegd door de circulaire van 2 maart 2020het minimale bruto-uurloon hoeft niet voor elke werknemer van de ploeg 14,34 euro (bedrag 2021) te bedragen. 

Maar de vrijstelling is enkel van toepassing op het loon van de werknemers die aan dit minimumbedrag komen.

 

Bouwsector: ga na of u nog in aanmerking komt!

Door de negatieve index werden de lonen in de bouwsector (in de strikte zin, dus enkel PC 124) niet geïndexeerd op 1 januari 2021 (deze negatieve index zal in april verrekend worden).

Aangezien het bruto minimum uurloon gestegen is op 1 januari, maar de lonen in de bouwsector niet, is het mogelijk dat u voor bepaalde werknemers voortaan niet meer van de vrijstelling geniet.

 

Wat doet Securex voor u?

Wij berekenen de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor u, maar dit gebeurt niet automatisch.

Zoals gewoonlijk ontving u in het najaar van 2020 de jaarlijkse vraag of u voor 2021 nog steeds aanspraak wilt maken op de vrijstelling. Via onze mail kunt u ons, indien u dat wenst, nog steeds uitdrukkelijk uw toestemming geven.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-01-2021