To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscaal voordeel in bouw- en aanverwante sectoren - Onderneem zo snel mogelijk actie voor het verleden!

20/09/2019

Ondernemingen uit de bouw- en aanverwante sectoren kunnen sinds een aantal maanden genieten van een fiscaal voordelige maatregel wanneer ze in team op werven werken (voorwaarden!). Maar ook voor het verleden (2018) kunnen nog correcties uitgevoerd worden. Verlies dus geen tijd. Contacteer uw Client Advisor zo snel mogelijk!

Welke fiscaal voordelige maatregel?

Om de bouwsector (en aanverwanten) meer zuurstof te geven en de sociale dumping tegen te gaan, kunnen deze sectoren voortaan genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor “ploegenarbeid”.

Let op! Ploegenarbeid in de bouw- en aanverwante sectoren betekent niet dat het gaat over ploegenarbeid zoals in bijvoorbeeld fabrieken (industriële context) waar met shiften gewerkt wordt. Het woord “ploegen” in de bouwsector betekent eerder dat men in “team” op werven werkt. Denk dus niet dat uw onderneming niet in aanmerking komt bij het lezen van het woord “ploeg”!

Wat zijn de voorwaarden?

Om de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te genieten, dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • de onderneming moet het werk verrichten in één of meerdere ploegen (“teams”) van minstens twee personen die hetzelfde of complementair werk[1] doen zowel qua inhoud als qua omvang;
  • de werknemers verrichten werken in onroerende staat op locatie (op werven) en,
  • voor deze werknemers wordt een bruto-uurloon van minstens 13,99 euro in 2019 (basisbedrag: 13,75 euro) gelijkgesteld met een ploegenpremie. 

Opgelet! Om van de maatregel te kunnen genieten, moeten alle werknemers die een ploeg (“team”) vormen aan bovenstaande basisvoorwaarden voldoen. Voldoet één van hen hier niet aan, dan kan de vrijstelling ten aanzien van geen enkele werknemer toegepast worden. Deze basisvoorwaarden worden immers op gezamenlijke basis beoordeeld[2].

Hoeveel bedraagt het voordeel?

Voor 2019 bedraagt de vrijstelling 6% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen.

En wat in 2020?

In 2020 zal dit percentage opgetrokken worden tot 18%.

Wat doet Securex voor u?

Zoals u weet, berekenen wij de fiscale vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing meestal niet automatisch, maar moet u ons hiervoor uw uitdrukkelijk akkoord geven. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een mailing van ons.

Maar let op: vergeet ook het verleden niet!

De maatregel is niet alleen voor de toekomst, maar ook retro- actief van toepassing sinds 1 januari 2018.

Wenst u dus ook nog correcties op het verleden (en meer bepaald voor de prestaties vanaf 1 januari 2018), dan vragen wij u vriendelijk om hiervoor uw Client Advisor zo snel mogelijk te contacteren.

Gelieve wel rekening te houden met het feit dat de gedeeltelijke vrijstelling maar 3% betrof in 2018 (in tegenstelling tot 6% in 2019)[3].

Wenst u meer informatie over deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?

Raadpleeg dan zeker onze infofiche hierover op Lex4You.

 


[1] Men kan volgend voorbeeld geven : een persoon die raamkozijnen plaatst en een andere persoon die de ramen zelf plaatst vormen een ploeg wanneer ze op dezelfde werf werken.

[2] Op dit principe bestaat één uitzondering: studenten en leerlingen in een alternerende opleiding met een lager brutoloon dan 13,99 euro (basisbedrag 13,75 euro) zijn uitgesloten uit de beschrijving van een ploeg voor wat het minimum bruto uurloon betreft. Anders gezegd, ook al voldoen de studenten en leerlingen niet aan de basisvoorwaarde inzake het minimum bruto uurloon, dan kan de maatregel toch toegepast worden ten aanzien van de andere leden van de ploeg, op voorwaarde dat aan alle andere vereiste voorwaarden is voldaan.

[3] Van het totaal van de belastbare bezoldigingen van al de betrokken werknemers samen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-09-2019