To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2021

18/06/2021
Deze publicatie werd bijgewerkt op 18/06/2021 wegens de officiële publicatie van dit bedrag in het Belgisch Staatsblad.

 

Wanneer werknemers of bedrijfsleiders beroepsverplaatsingen doen met hun privé voertuig (bv. eigen wagen, eigen moto,…), dan kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Het forfaitair bedrag dat door de werkgever/ de vennootschap mag terugbetaald worden, wordt jaarlijks aangepast op 1 juli.

 

Welk bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2021?

De forfaitaire onkostenvergoeding voor “dienstreizen” zal 0,3707 euro per kilometer bedragen vanaf 1 juli 2021 (en niet 0,3709 euro zoals eerder gecommuniceerd).

Dit is een stijging ten opzichte van het bedrag dat van toepassing was tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 (nl. 0,3542 euro per kilometer).

Iemand die een professionele verplaatsing doet van 30 kilometer met zijn privéwagen zal hier dus 11,121 euro voor worden terugbetaald (ipv 10,626 euro vorig vroeger).

  

Hoe wordt de kilometervergoeding door de fiscus en de RSZ behandeld?

De terugbetaling van onkosten voor professionele verplaatsingen met een privévoertuig, wordt zowel voor de fiscus als de RSZ als een kost eigen aan de werkgever beschouwd (en niet als loon).

Op voorwaarde dat bovenstaand bedrag per kilometer gerespecteerd wordt, zal op deze “onkostenvergoeding” dan ook geen RSZ en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn.

Let op! De werkgever mag ook steeds de werkelijke onkosten van de werknemer terugbetalen (in plaats van bovenstaand forfait). De uitbetaling zal dan gebeuren aan de hand van bewijsstukken.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-06-2021