To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuws van de ministerraad

24/07/2017

Op 20 juli 2017 heeft de ministerraad enkele beslissingen genomen die u aanbelangen.  Wij komen binnenkort in detail terug op de belangrijkste punten.

Werden door de ministerraad goedgekeurd:

 • een voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd pensioen;
 • een voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd pensioen;
 • een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen III;
 • een voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen;
 • een voorontwerp van wet tot hervorming van het ondernemingsrecht
 • een ontwerp van koninklijk besluit rond de sociale reclassering van mindervaliden;
 • in tweede lezing een voorontwerp van wet dat de continuïteit van de dienstverlening van het personenvervoer per spoort garandeert in geval van staking;
 • een ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot welvaartsaanpassingen :
  • op het gebied van arbeidsongevallen voor 2017-2018
  • op het gebied van beroepsziekten voor 2017-2018.
 • een ontwerp van koninklijk besluit dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert wat betreft de adoptie-uitkeringen in het stelsel van de zelfstandigen;
 • een ontwerp van koninklijk besluit dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert wat betreft de invaliditeitspensioenen van de mijnwerkers.

Meer info?

Meer details over deze ontwerpen vindt u op de website van de ministerraad.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-07-2017