To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)

26/04/2019

Een nieuwe lente een nieuw geluid, zo ook voor de vennootschappen. Vanaf 1 mei 2019 is er nl. een nieuw wetboek van vennootschap en verenigingen (afgekort WVV) van toepassing. Dit nieuwe wetboek heeft tot doel het vennootschapsrecht flexibeler te maken en te vereenvoudigen.

Wat zijn de grote lijnen van deze wetgeving ?

  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen handels- en burgerlijke vennootschappen;
  • Het vennootschaps- en verenigingsrecht worden opgenomen in één enkel wetboek;
  • Een aantal voorwaarden (zoals de kapitaalvereisten in een BV) worden afgeschaft of vereenvoudigd;
  • Het aantal vennootschapsvormen wordt beperkt.

Er blijven dus in hoofdzaak maar 4 vennootschapsvormen meer over :

  • De besloten vennootschap (BV)
  • De naamloze vennootschap (NV)
  • De coöperatieve vennootschap (CV)
  • De maatschap (zonder rechtspersoonlijkheid). De maatschap kan dan verder nog voorkomen als maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een VOF (vennootschap onder firma) of commanditaire vennootschap, hetzij als stille of tijdelijke maatschap.

Wanneer treedt deze wetgeving inwerking ?

Dit gebeurt in fasen. Voor wat betreft de vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 gelden onmiddellijk alle nieuwe regels.

De bestaande vennootschappen hebben tijd tot 1 januari 2024 om zich aan te passen, behalve voor de dwingende bepalingen van het vennootschapsrecht. Deze gelden reeds vanaf 1 januari 2020.

Wanneer een bestaande vennootschap zijn statuten aanpast vóór 1 januari 2024 gelden de nieuwe regels vanaf de aanpassing van de statuten.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw boekhouder.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-04-2019