To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Financiële steun vrij van bijdragen voor uw werknemers na de overstromingen?

02/08/2021

Wilt u uw werknemers die tijdens de overstromingen schade geleden hebben, of zelfs hun huis verloren, helpen? Dat kan. Het goede nieuws is bovendien dat financiële of materiële steun aan uw werknemers vrij kan zijn van RSZ-bijdragen en belastingen. Zowel de fiscus als de RSZ kunnen die steun als een vrijgevigheid beschouwen. In dat geval moeten er geen RSZ-bijdragen of bedrijfsvoorheffing betaald worden.

Er moet dan wel aan enkele voorwaarden voldaan zijn.

 

U moet de steun toekennen naar aanleiding van een speciale gebeurtenis

Niet alle premies of vergoedingen die u aan uw werknemers betaalt, worden als een vrijgevigheid beschouwd. In de meeste gevallen zullen die premies of vergoedingen, zowel door de RSZ als de fiscus, als loon beschouwd worden.

Als u de steun toekent naar aanleiding van een speciale gebeurtenis, ligt dat anders. De RSZ geeft op zijn website het voorbeeld van een vergoeding die een werkgever zou toekennen aan zijn werknemer in geval van brand aan de woning van de werknemer.

Ook de schade na een overstroming kan hiervoor dus in aanmerking komen. Als u uw werknemers om die reden financieel steunt, kan de steun als een vrijgevigheid beschouwd worden.

 

Er mag geen traditie bestaan in de onderneming om die steun toe te kennen

Deze voorwaarde is bijvoorbeeld van belang bij het geven van geschenken naar aanleiding van een jubileum van uw onderneming.  De RSZ en de fiscus aanvaarden bijvoorbeeld niet dat u jaarlijks een geschenk geeft en dat als vrijgevigheid kwalificeert omdat de onderneming 47, 48, 49,…. jaar bestaat. Het moet werkelijk om een bijzondere gebeurtenis gaan.

Als u een éénmalige financiële steun geeft aan uw werknemers omwille van de overstromingen, voldoet u aan deze voorwaarde.

 

Uw werknemers mogen geen enkel recht uitoefenen de steun

Met deze voorwaarde wordt bedoeld dat u als werkgever zelf beslist of u de vrijgevigheid al dan niet toekent. Er mag dus geen wettelijke of contractuele verplichting bestaan om de steun toe te kennen.

Als u nu een financiële vergoeding toekent aan uw getroffen werknemers, mogen die werknemers, of de anderen daar voor de toekomst geen rechten aan ontlenen. Het is bijvoorbeeld niet zo dat een werknemer die volgend jaar enkele centimeters water in zijn kelder heeft, ook automatisch recht heeft op een premie.

U kunt dus geen overeenkomst of cao afsluiten over de toekenning van de steun.

 

Er mag geen rechtstreeks verband bestaan tussen de steun en de arbeidsovereenkomst van de werknemers

Deze voorwaarde vormt geen probleem als u uw werknemers na de wateroverlast wil ondersteunen. De schade is immers het gevolg van de overstromingen. Er bestaat dus geen verband tussen de steun en de arbeidsovereenkomst van uw werknemer.

 

Moet u het bedrag opnemen in de loonfiche of de fiscale fiche?

Neen, vrijgevigheden moet u niet op de loonfiche of de fiscale fiche opnemen. U neemt die wel op bij de verworpen uitgaven. Als werkgever kunt u het bedrag dus niet aftrekken van uw belastingen.

 

Formaliseer de vrijgevigheid

Hoewel u de vrijgevigheid niet contractueel mag toekennen, legt u best wel in een document vast dat u uw werknemer steunt naar aanleiding van de overstromingen.

U kunt bijvoorbeeld een brief naar uw betrokken werknemers versturen, waarin u aangeeft dat

  • U de wil heeft om uw werknemer een bedrag vrijgevigheid toe te kennen
  • Naar aanleiding van de overstromingen waarbij uw werknemer getroffen werd
  • U legt daarbij kort uit waarom u die vrijgevigheid toekent

Op die manier heeft u minder kans op discussies met de RSZ of de fiscus over de vrijgevigheid.

 

Wat doet Securex voor u?

Wilt u meer info over de steun die u uw werknemer kan bieden? Neem dan contact op met uw Legal Advisor via myhr@securex.be.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-08-2021