To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavirus - Verlenging van de fiscale steunmaatregelen

05/03/2021

Om bedrijven, zelfstandigen, werknemers en kwetsbare groepen te helpen in coronatijd, kondigde de federale regering in november 38 steunmaatregelen aan. De meeste van die maatregelen zouden oorspronkelijk eindigen op 31 maart 2021.

Op 12 februari 2021 besliste de regering om 27 van die maatregelen te verlengen tot en met 30 juni 2021. In onderstaand artikel geven we u een overzicht. Een volledig overzicht vindt u op de site van eerste minister De Croo. 

Update 11/05 : de verlenging van onderstaande maatregelen werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is sinds 13 april officieel.

 

Om welke maatregelen gaat het?

De volgende maatregelen werden verlengd:

 

Individueel uitstel op aanvraag (voorheffing en belasting) 

Ondernemingen die kunnen bewijzen dat ze hinder ondervinden door de pandemie, kunnen een uitstel van betaling aanvragen voor hun personenbelasting, vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing en btw. Er zijn dan geen boetes of nalatigheidsinteresten verschuldigd.

Hoewel het om de verlenging van een bestaande maatregel gaat, is dit uitstel ditmaal niet automatisch! U kunt het uitstel schriftelijk aanvragen tot 30 juni 2021, via het formulier dat de FOD Financiën ter beschikking stelt.

 

Vermindering van bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid 

Wettelijke uitkeringen aan tijdelijk werklozen zijn in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 maart 2020 tijdelijk onderworpen aan een verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15% zonder verminderingen. Dat is een afwijking op het gangbare tarief van 26,75 %.

De regering wil ook die maatregel verlengen tot en met 30 juni 2021.

Graag wijzen wij u op het volgende:

  • het verlaagde tarief van 15% geldt enkel voor de bedrijfsvoorheffing en niet voor de finale belasting. Sommige werknemers zullen bijgevolg minder belastingen terugkrijgen of zelfs belastingen moeten bijbetalen;
  • het verlaagd tarief betreft enkel de wettelijke uitkeringen. De sectorale en extralegale aanvullingen op de wettelijke uitkeringen blijven aan het tarief van 26,75 % onderworpen. 

Lees er meer over in onze actua van 22 februari 2021.

 

Verhoging van het quotum vrijwillige overuren in kritieke sectoren 

In de zorgsector, andere kritieke sectoren en essentiële diensten werd het aantal vrijwillige overuren opgetrokken van 100 tot 220 uur. Dit geldt voor het tweede en vierde kwartaal van 2020 en het eerste en tweede kwartaal van 2021. Die aanvullende overuren blijven fiscaal en parafiscaal vrijgesteld.

Dit betekent dat er op het loon voor die bijkomende vrijwillige overuren geen belasting of voorheffing verschuldigd is. U moet als werkgever ook geen overloontoeslag betalen.

Meer weten? Lees verder in onze actua van 11 februari 2021.

 

Studenten mogen meer dan 475 uren per jaar werken 

De studenten die u tewerkstelt, hebben normaalgezien voor 475 uren per jaar recht op een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen op hun loon.

Omdat de zorgsector en het onderwijs tijdens de coronacrisis meer dan ooit behoefte hebben aan extra handen, werd beslist dat studenten meer mogen werken in het 2e en 4e kwartaal van 2020 en het 1e en 2e kwartaal van 2021. De gewerkte uren in die sectoren tellen dan niet mee bij het berekenen van de 475 uren.

De wet van 2 april 2021 beschouwt vaccinatiecentra ook als zorginstellingen. Studentenarbeid in een vaccinatiecentrum wordt dus ook niet meegeteld voor de 475 uur.

Er wordt bijgevolg geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op het loon voor de studentenarbeid:

  • in de kwartalen Q2/2020, Q4/2020, Q1/2021 en Q2/2021;
  • die de 475 uren per jaar niet overschrijdt in de overige kwartalen. 

Voor meer info, lees ons artikel van 17 december 2020.

Deze uren zijn, zowel voor de student als voor u als werkgever, onderworpen aan verminderde RSZ-bijdragen. Die bijdragen zijn 2,71% voor de student en 5,42% voor de werkgevers.

 

Extra uitstel voor de vennootschapsbijdrage 

De regering kondigt extra uitstel van betaling aan voor de betaling van de vennootschapsbijdrage. Er was al uitstel verleend tot 31 maart 2021 en dit uitstel wordt nu wellicht verlengd tot 30 juni 2021.

 

Wat doet Securex voor u?

Zodra deze maatregelen officieel zijn, informeren wij u hier op Lex4You.

 

Bron(nen):

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05-03-2021