To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mobiliteit in de kijker- Mobiliteitsbudget: de regering strooit roet in het eten

12/27/2018

Mevrouw Claes kreeg al veel informatie over de verschillende vervoermiddelen waarmee zij haar woon- werkverkeer zou kunnen doen[1]. Om het plaatje te vervolledigen had zij echter nog graag meer informatie gehad over de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget. Maar hoever staat het eigenlijk met dit laatste gezien de regeringscrisis?

Één ding is zeker: de mobiliteitsvergoeding

De mobiliteitsvergoeding is gebaseerd op het zogenaamde "cash4car- principe", wat inhoudt dat werknemers die lang genoeg over een bedrijfswagen beschikken, de mogelijkheid hebben om deze in te ruilen voor een som geld. Deze som geld, de zgn. mobiliteitsvergoeding, geniet hetzelfde fiscaal en sociaal voordelig statuut als de bedrijfswagen. Meer informatie hierover vindt u terug in onze informatiefiche op Lex4You.

Over dit concept bestaat geen twijfel. De mobiliteitsvergoeding is officieel sinds 1 januari 2018 en kan dus in de praktijk toegepast worden[2].

Geen cumul met verplaatsingsvergoedingen: de RSZ volgt de fiscus

De mobiliteitsvergoeding mag in principe niet gecumuleerd worden met verplaatsingsvergoedingen door de werkgever in het kader van het woon- werkverkeer. Gebeurt dit toch, dan zullen deze verplaatsingsvergoedingen volledig onderworpen worden als loon.

Op dit principe bestaat echter een uitzondering[3] : indien de werknemer vroeger het voordeel van een bedrijfswagen genoot en tegelijk gedurende ten minste 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor een mobiliteitsvergoeding een vrijgestelde vergoeding ontving voor zijn woon-werkverkeer. In dat geval kan de mobiliteitsvergoeding nog steeds gecumuleerd worden met de verplaatsingsvergoedingen (die dan op sociaal vlak nog steeds volledig zullen vrijgesteld zijn en op fiscaal vlak in functie van het gebruikte transportmiddel.

De wet op de mobiliteitsvergoeding had dit punt enkel geregeld op fiscaal vlak. Het sociaal luik werd nu recent met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 geregeld bij Koninklijk besluit[4].

Is de mobiliteitsvergoeding interessant voor u?

Bent u ook benieuwd hoeveel de inlevering van uw bedrijfswagen kan opleveren? Aarzel dan niet om een simulatie te maken via onze handige berekeningstool.

Publicatie mobiliteitsbudget valt in het water door val van de regering

Aangezien de mobiliteitsvergoeding op heel wat kritiek stuitte[5] en ze niet voor iedereen gunstig is, werd een ander concept, het zgn. “mobiliteitsbudget” in het leven geroepen.

Dit mobiliteitsbudget is het totale en virtuele bedrag dat aan een werknemer wordt toegekend ter compensatie van het feit dat hij afziet van de bedrijfswagen waarop hij aanspraak maakt en dat hij kan besteden aan één van volgende drie pijlers:

  • pijler 1: een milieuvriendelijke bedrijfswagen;
  • pijler 2: alternatieve en duurzame vervoersmodi[6];
  • pijler 3: het saldo dat één keer per jaar in contanten wordt uitbetaald

De bedrijfswagen kan, in tegenstelling tot bij de mobiliteitsvergoeding, dus nog steeds deel uitmaken van het mobiliteitsbudget (multimodaliteit).

Publicatie laat op zich wachten

In tegenstelling tot de mobiliteitsvergoeding die al langer officieel is, bevindt het mobiliteitsbudget zich nog steeds in een ontwerpfase[7]. Door de val van de regering zal deze maatregel bovendien niet onmiddellijk officieel worden en kan deze dus voorlopig niet in uw onderneming worden toegepast. Uiteraard brengen wij u op de hoogte van zodra wij hierover meer nieuws hebben.

Toch benieuwd wat het mobiliteitsbudget voor jou in petto zou kunnen hebben (onder voorbehoud van latere publicatie)?

Maak dan snel een aantal simulaties via onze handige tool[8].

Cafetariaplan met mobiliteitspijler als alternatief

U wenst nu reeds iets te organiseren rond mobiliteit binnen uw onderneming ? En denkt u “klem” te zitten omdat het mobiliteitsbudget niet onmiddellijk officieel wordt?

Geen nood, cafetariaplannen met een mobiliteitspijler kunnen een oplossing bieden[9]. U kan hiervoor onze website raadplegen of een mail sturen naar cafetariaplan@securex.be.

 


 [1] Zie in dit verband onze artikels van 29 november6 december, 13 december en 20 december .

[2] Op te merken valt wel dat er ontwerpwetgeving in de maak is om de mobiliteitsvergoeding op een aantal punten te wijzigen en meer af te stemmen op het (eveneens nog officieuze) mobiliteitsbudget. Door de regeringscrisis zal deze ontwerpwetgeving tot wijziging van de mobiliteitsvergoeding echter niet onmiddellijk officieel worden. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over alle ontwikkelingen.

[3] Bovendien is het cumulverbod niet van toepassing op de fiscale vrijstelling voor “andere vervoerswijzen” (250 euro niet- geïndexeerd bedrag].

[4] Koninklijk besluit van 16 november 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. van 29 november 2018.

[5] Voornamelijk het feit dat de werknemer eigenlijk gewoon “cash” in zijn handen krijgt dat hij verondersteld wordt aan duurzaam vervoer te spenderen, maar waar hij in de praktijk een andere, meer vervuilende wagen mee kon kopen, was een doorn in het oog.

[6] Bepaalde huisvestingkosten (huurgelden en interesten op hypothecaire lening) met betrekking tot een woning gelegen nabij de normale plaats van tewerkstelling (binnen de 5 km in vogelvlucht) worden hiermee gelijkgesteld;

[7] Wetsontwerp van 3 december 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (parlementair document 54K3381).

[8] De berekeningen in deze tool zijn dus gebaseerd op de ontwerpwetgeving die officieus is.

[9] Zowel het officieuze mobiliteitsbudget als cafetariaplannen met een pijler mobiliteit kunnen in de praktijk gelijkaardig functioneren. Zo zou je in het kader van een cafetariaplan bijvoorbeeld, net zoals bij het mobiliteitsbudget, een grotere wagen kunnen inruilen voor een kleinere en met het vrijgekomen budget een treinabonnement financieren.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/27/2018