To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Juni in de kijker

29/06/2021
2020
2021Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November

 

De indexcijfers van de maand juni zijn de volgende:

Base

1981

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

259,95

192,16

156,57

136,23

111,30

 

 

Gezondheidsindex

 

184,40

152,94

134,43

111,31

 

 

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

 

 

 

110,95

0,98

108,73

Inflatie: 1,63%

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 1,14%

 

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Overschrijding van de spilindex bij de overheid 109,34: vooruitzicht oktober 2021.

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op datum van 29 juli 2021.

Bron: https://statbel.fgov.be/nl

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-06-2021