To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeiders: akkoorden met Frankrijk en Duitsland ook verlengd

16/04/2021

Sinds meer dan een jaar moeten vele grensarbeiders van thuis uit werken als gevolg van maatregelen ter bestrijding van Covid-19. In dit kader heeft België akkoorden ondertekend met Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland over thuiswerk. Deze akkoorden voorzien dat telewerkdagen gelijkgesteld worden met arbeidsdagen in de Staat waar u gewoonlijk werkt.

Deze akkoorden zouden eindigen op 31 maart 2021. Rekening houdend met de huidige crisissituatie opteert België er echter voor om deze akkoorden te verlengen tot 30 juni 2021. Reeds enkele weken geleden heeft ons land hierover princiepsakkoorden afgesloten met Nederland en Luxemburg.

De akkoorden met Frankrijk en Duitsland werden nu ook verlengd. De toepassingsperiode van deze akkoorden wordt daarom verlengd tot 30 juni 2021.

 

Meer weten?

Meer informatie over de verplichtingen over het stelsel van grensarbeiders leest u in ons artikel van 16 maart 2021 op Lex4You.

 

Bron(nen):

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-04-2021