To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Terbeschikkingstelling en terugbetaling van mondmaskers en hydroalcoholische handgels voor uw werknemers

19/03/2021

Telewerk is nu al bijna een jaar verplicht voor elke functie waar dat mogelijk is. Als telewerk onmogelijk is, bent u als werkgever verplicht om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van uw werknemers op de werkplek garanderen. De toepassing van die hygiëneregels is cruciaal, vooral wanneer social distancing niet kan worden nageleefd. 

Om die reden heeft de Algemene Administratie van de Fiscaliteit op 22 februari 2021 een circulaire gepubliceerd over de terbeschikkingstelling en terugbetaling van mondmaskers en hydroalcoholische handgels en over de tussenkomst in het onderhoud van mondmaskers. 

De RSZ aanvaardde al dat u mondmaskers aan uw werknemers ter beschikking stelt, zonder dat er sprake was van een loonvoordeel in natura. Met deze circulaire deelt de fiscus de mening van de RSZ en bevestigt de fiscus bovendien dat dezelfde regels van toepassing zijn voor de terbeschikkingstelling van hydroalcoholische handgels. Als aan de voorwaarden van de circulaire wordt voldaan, is dat voordeel dus vrijgesteld van belastingen. 

  

Onder welke voorwaarden is dit voordeel vrijgesteld van belastingen? 

De fiscus aanvaardt dat er geen sprake is van een belastbaar voordeel voor de werknemer wanneer u mondmaskers ter beschikking stelt, op voorwaarde dat: 

  • Het dragen van een mondmasker en het gebruik van hydroalcoholische handgel verplicht is op het werk of de werknemer ze gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen of beroepsverplaatsingen met het openbaar vervoer.
  • Het aantal mondmaskers in verhouding staat tot het aantal mondmaskers dat de werknemer effectief nodig heeft tijdens de werkuren (op de werkplaats van de werkgever of bij klanten) en voor woon-werkverplaatsingen of beroepsverplaatsingen met het openbaar vervoer.
  • De mondmaskers worden in natura toegekend.

  

Kunt u tussenkomen in de aankoop van mondmaskers? 

Als u beslist om tussen te komen in de kostprijs van de mondmaskers die uw werknemer zelf aankoopt, weet dan dat dit normaal gezien wordt beschouwd als gewoon loon, dat onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing en belastingen. Een dergelijke tussenkomst in de kosten is niet vrijgesteld omdat de circulaire bepaalt dat de mondmaskers in natura worden toegekend.

De wet betreffende het welzijn van de werknemers vereist immers soms een terbeschikkingstelling van mondmaskers. Het is dus niet de bedoeling dat de werknemer zelf de mondmaskers voor het werk aankoopt en dat u ze vervolgens terugbetaalt. De fiscus is het ook hier eens met de RSZ. 

In dat opzicht is de fiscus evenwel van mening dat geval per geval moet worden bekeken of het gaat om kosten eigen aan de werkgever of een uitgave van persoonlijke aard. Daarom oordeelt de fiscus dat het niet opportuun is om een forfaitair bedrag te bepalen als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. 

De circulaire bepaalt evenwel dat een terugbetaling van kosten op basis van bewijsstukken uitzonderlijk kan worden aanvaard door de fiscus als de werknemer zich niet naar zijn werkplaats kan begeven om de mondmaskers in ontvangst te nemen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer in het buitenland tewerkgesteld is. 

 

Wat met de kosten voor het onderhoud van stoffen mondmaskers? 

Als uw personeel stoffen mondmaskers heeft ontvangen, moeten die regelmatig worden gewassen. Als werkgever kunt u tussenkomen in de werkelijke kosten voor het onderhoud van de stoffen mondmaskers van uw werknemers. De fiscus aanvaardt hiervoor een bedrag van 0,20 euro per week. 

  

Bron:

  • Circulaire 2021/C/15 van 22 februari 2021 over de terbeschikkingstelling en terugbetaling van mondmaskers en hydroalcoholische handgels 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-03-2021