To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale vrijstelling steunzones: verlenging van de erkenningsperiode

28/04/2021

 

Update 16/09 : De koninklijke besluiten waarbij de verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones officieel werd, zijn op 7 september 2021 gepubliceerd.

 

Werkgevers die investeren in een vestiging gelegen in een steunzone genieten een fiscaal gunstregime. Door de coronapandemie konden de bedrijven echter niet ten volle profiteren van dit voordeel. Bepaalde steunzones zouden immers normaal gezien eind april 2021 eindigen. Om die reden kondigde minister van Financiën Vincent Van Peteghem op 2 april aan dat de erkenningsperiode voor alle steunzones met achttien maanden zal worden verlengd.

  • Wat? Gedurende twee jaar een fiscaal voordeel van 25% van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de arbeidskrachten die verband houden met de nieuwe arbeidsplaatsen.
  • Voor wie? Voor de werkgevers die ten gevolge van een investering in een steunzone nieuwe arbeidsplaatsen creëren.
  • Waar? Seraing, Sambreville, Charleroi en Frameries zijn momenteel erkend als steunzone tot 30 april 2025. Genk en Turnhout zijn erkend als steunzone tot 31 oktober 2022 en Zaventem-Vilvoorde tot 31 mei 2026.
  • Opgelet! De verlenging van de referentieperiode is nog niet officieel. Zodra we meer informatie hebben, publiceren we die op Lex4You.

 

Wat houdt het fiscale voordeel in?

Onder bepaalde voorwaarden genieten de werkgevers die investeren in een steunzone met het oog op het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

Concreet betekent dat dat ze een deel van de voorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van de betrokken werknemers kunnen behouden. Dat deel komt overeen met 25% van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden en dus niet moet worden doorgestort aan de fiscus.

Deze vrijstelling heeft betrekking op de bezoldigingen van de nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen via de investering en op voorwaarde dat ze gedurende minstens vijf jaar worden behouden (drie jaar voor kmo's).

Deze vrijstelling is tot slot gedurende twee jaar van toepassing, vanaf het ogenblik van de invulling van de nieuwe arbeidsplaats.

Alle informatie over deze vrijstelling vindt u in onze fiche op Lex4You.

 

Steunzones met achttien maanden verlengd

Door de coronapandemie konden de bedrijven niet ten volle profiteren van de steunmaatregel om groei en banen te creëren in de steunzones. De voorbije periode was immers niet gunstig voor investeringen in deze regio's.

Om de betrokken bedrijven meer tijd te geven, heeft de regering beslist om de toepassingsperiode van de huidige Vlaamse en Waalse steunzones te verlengen met achttien maanden. Het gaat om de volgende steunzones: 

  • In Vlaanderen zou de erkenningsperiode van de steunzones rond Genk en Turnhout aanvankelijk eind april 2021 eindigen maar deze einddatum werd uitgesteld tot 31 oktober 2022.
  • Wallonië telt vier steunzones rond Seraing, Sambreville, Charleroi en Frameries. De erkenningsperiode van deze steunzones zou eindigen op 31 december 2023 maar werd verlengd tot 30 april 2025.

Let op! De toepassingsperiode van de steunzone Zaventem-Vilvoorde, die aanvankelijk was vastgesteld op 30 november 2024 en zou worden verlengd tot 31 mei 2026, is uiteindelijk slechts met zes maanden verlengd. Ze wordt derhalve verlengd tot en met 31 mei 2025.

 

Wat moet u doen?

Werkgevers die gebruik willen maken van deze maatregel moeten op geldige wijze een formulier inzake de toepassing van de steunmaatregel indienen bij het bevoegde Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing.

Dat formulier moet de nodige gegevens bevatten over de identiteit en de activiteit van de werkgever, de opzet en uitvoering van de investering, de datum van aanvang en verwachte voltooiing van de investering, alsook meer informatie over het verwachte aantal bijkomende arbeidsplaatsen.

U kunt uw aanvraagformulier downloaden op de website van de FOD Financiën.

 

Wat doet Securex voor u?

Zodra deze maatregelen officieel zijn, informeren wij u op Lex4You.

 

Bron(nen):

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 28-04-2021