To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vergeet uw voorafbetalingen voor het laatste trimester niet!

04/12/2020

De derde kwartaalbetaling voor uw voorafbetalingen moet ten laatste op 21 december 2020 gebeuren. Omdat er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, kan u best niet wachten tot deze laatste dag om de betaling te doen.

Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.

Via voorafbetalingen kunnen zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering vermijden. Andere belastingplichtigen (natuurlijke personen) kunnen via deze regeling dan weer een belastingvermindering bekomen.

 

Meer informatie?

Meer info hierover vindt u in ons artikel van 1 april 2020.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-12-2020