To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

U stelt fietsen ter beschikking van uw werknemers? Maak dan goede afspraken!

11/09/2018

De week van de mobiliteit vindt plaats van zaterdag 16 tot vrijdag 22 september.

Wielrennen en fietsen in het algemeen winnen alsmaar aan populariteit, ook bij uw werknemers. Er wordt dan ook meer en meer naar het werk gefietst.

Vele werkgevers spelen hierop in en hebben de bedrijfsfiets geïntroduceerd in hun onderneming of overwegen het ernstig. Vergeet in dergelijk geval zeker niet de regels van deze terbeschikkingstelling nauwkeurig vast te leggen in een overeenkomst. Securex kan u hierbij helpen.

Wat zijn de voordelen voor de werknemer?

Voor de werknemer is de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets een belangrijk voordeel. Niet alleen moet hij zelf geen fiets aankopen, maar bovendien geldt voor dit voordeel een bijzonder gunstige sociale en fiscale behandeling. Maar dat is niet alles. De werknemer kan ook een fietsvergoeding ontvangen voor het woon-werktraject.

Terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets door de werkgever

Het voordeel dat bestaat in de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets is voor de werknemer volledig vrijgesteld van belastingen voor de woon-werkverplaatsingen. Het is ook vrijgesteld van belastingen voor het gedeelte zuiver privégebruik op voorwaarde dat de werknemer de fiets ook gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen. [1]

Op sociaal vlak zijn er evenmin socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor de woon-werkverplaatsingen, noch voor de privéverplaatsingen als de fiets voor woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt. De RSZ hanteert dus dezelfde regels als de fiscus.

Fietsvergoeding

Gebruik maken van een bedrijfsfiets om naar het werk te rijden wordt aangemoedigd door de toekenning van een fietsvergoeding. Die fietsvergoeding wordt vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen ten belope van een maximumbedrag van 0,23 euro/km, zonder beperking op het vlak van het totaalbedrag of het totaal aantal kilometers. Dit voordeel kan gecumuleerd worden met de gunstregeling voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets, die hierboven beschreven werd.

De paritaire comités kunnen bepaalde specifieke maatregelen treffen met betrekking tot de vervoerskosten, en meer bepaald de fietsvergoeding. De maatregelen die uw sector heeft genomen vindt u in de rubriek Sectoraal, onder het trefwoord ‘vervoerskosten’.

Extra ruggensteuntje voor de werkgever

De tegemoetkoming van de werkgever in de verplaatsingen die de werknemer met de fiets aflegt (de fietsvergoeding), is bij de werkgever voor 100% aftrekbaar als beroepskost.

Bovendien kan de werkgever de kosten om zijn werknemers ertoe aan te moedigen hun woon-werkverplaatsing met de fiets af te leggen ten belope van 120% aftrekken (aankoop, fietsstalling, douches, ...).

Wat doet Securex voor u?

Een overeenkomst over de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets (Bike policy)?

Voor welke verplaatsingen mag de werknemer die fiets gebruiken? Wie staat in voor onderhoud en herstellingen? Hoe berekent u de kilometervergoeding? Wat zijn de plichten van elke partij? Wat te doen bij een ongeval? Wanneer moet hij de fiets teruggeven

Wenst u een overeenkomst over de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets in te voeren in uw onderneming? Neem dan een kijkje in onze e-Shop en bestel online een overeenkomst die in de vereiste vorm is opgesteld.

Een mobiliteitsoplossing?

Wenst u een (elektrische) fiets ter beschikking te stellen van uw werknemers? Of laat u hen liever vrij kiezen welk vervoersmiddel voor hen het handigst is via een mobiliteitsbudget? Opteer dan voor het cafetariaplan van Securex! Ontdek onze aanpak op www.securex.be/cafetariaplan of vraag meer informatie via cafetariaplan@securex.be.

Informatiefiche

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, aarzel dan zeker niet om onze fiche over de terugbetaling van vervoerskosten te raadplegen.

Hebt u andere vragen? Onze Legal Advisors kunnen u helpen!

 


[1] De gunstige fiscale regeling voor de bedrijfsfietsen is uitgebreid tot de ‘speed pedelecs’’, en dit in het kader van een meer globaal mobiliteitsbeleid.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-09-2018