To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Personenbelasting - Tax-on-web is online

08/05/2018

Sinds 2 mei 2018 kunt u uw aangifte in de personenbelasting (aanslagjaar 2018, inkomsten van 2017) elektronisch indienen via "Tax-on-web" [1].

What’s new?

De FOD Financiën tracht reeds sinds enkele jaren om de gebruiksvriendelijkheid van Tax-on-web voor de belastingplichtigen te verhogen. In 2018 wordt deze tendens o.a. verdergezet via volgende initiatieven: 

    • vereenvoudigde aangifte: de doelgroep van belastingplichtigen die een vereenvoudigde aangifte krijgen, wordt verder uitgebreid door het schrappen van de bovengrens van de bezoldigingen (die in aanmerking werd genomen om te bepalen of iemand in aanmerking kwam voor de vereenvoudigde aangifte). Als de gegevens in het voorstel van vereenvoudigde aangifte juist zijn, dan dient niets meer te worden ondernomen. Wie echter fouten of onvolledigheden vaststelt, kan deze meteen verbeteren via Tax-on-web of via het antwoordformulier dat bij het voorstel tot vereenvoudigde aangifte gevoegd is;
    • introductie van de toegang tot tax-on-web via de “ITSME-app”.

Meer informatie over alle nieuwigheden vindt u terug in volgende presentatie die door de FOD Financiën werd gegeven tijdens de persconferentie van 2 mei.

Wanneer moet uw aangifte ingediend worden?

Papieren aangiften dienen ten laatste op 29 juni 2018 te worden ingediend[2].

De gebruikers van Tax-on-web hebben daarentegen de tijd tot 12 juli 2018

Voor mandatarissen geldt 25 oktober 2018 dan weer als ultieme indieningsdatum.

Wenst u meer informatie?

Neem dan zeker een kijkje op de website van de FOD Financiën onder de rubriek “aangifte 2017”.

 


[1] Bericht van de FOD Financiën van 2 mei 2018. Het model van de aangifte in de personenbelasting voor 2017 werd enige tijd geleden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen we u naar ons artikel op Lex4You. 

[2] Om te verzekeren dat uw aangifte correct aankomt, vraagt de FOD Financiën om slechts één aangifte per enveloppe te versturen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-05-2018