To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tax-on-web is beschikbaar: indieningstermijnen voor de aangiften in de personenbelasting

12/05/2020

Zoals gewoonlijk heeft de minister van Financiën (momenteel Mijnheer Decroo) op 5 mei een persconferentie gegeven over de aangifte in de personenbelasting 2020.

Welke zijn de tendensen?

  • het voorstel van vereenvoudigde aangifte wordt meer dan ooit gebruikt;
  • de elektronische aangifte wordt steeds vaker de norm;
  • wegens COVID-19 kunnen de belastingplichtigen die hulp nodig hebben enkel telefoneren naar de FOD Financiën. Ze vinden dit telefoonnummer op de bruine omslag;
  • 32 codes van de aangifte werden geschrapt en 14 nieuwe werden toegevoegd. U kan ons artikel van 10 april 2020 raadplegen voor de wijzigingen op het vlak van het loon.

In de praktijk

Tax-on-Web is weer beschikbaar. De belastingplichtigen werden hiervan verwittigd met een bericht in hun e-box.

Wanneer ontvangt u uw aangifte op papier?

U zal de papieren aangifte in de loop van de maand mei ontvangen. 

Als u ze niet ontvangen heeft, is het zinloos om vóór 1 juni contact op te nemen met de FOD Financiën. 

Wanneer moet u uw aangifte indienen?

De aangiften in de personenbelasting moeten tegen de volgende data ingediend worden: 

  • de particulieren:
    • op papier: 30 juni 2020
    • elektronisch: 16 juli 2020
  • de mandatarissen (boekhouders, …): 22 oktober 2020. 

Onder “aangifte” worden ook de vereenvoudigde aangiften begrepen. 

De belastingplichtigen die hun verplichtingen niet nageleefd hebben tegen de vooropgestelde data riskeren een boete van 50 tot 1250 euro en een aanslag van ambtswege.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-05-2020