To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

17/09/2018Kosten eigen aan de werkgever - Zorg dat ze voldoende onderbouwd zijn!
11/09/2018U stelt fietsen ter beschikking van uw werknemers? Maak dan goede afspraken!
05/09/2018Steunzones - Versoepeling toekenningsvoorwaarden van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
04/09/2018Jonge werknemers - Geen bedrijfsvoorheffing onder bepaalde voorwaarden
03/09/2018De fiscale maatregelen van het zomerakkoord
31/08/2018Consumptie- en gezondheidsindex - Augustus in de kijker
28/08/2018Meneer De Groote en de gedeeltelijke vrijstelling voor ploegenarbeid
27/08/2018Kalender - Uw 'to do's' voor de maand september
24/08/2018Belastingen niet-rijksinwoners - Aangifteformulier 2018 gepubliceerd
20/08/2018Belastingaangifte via uw boekhouder? Vergeet het mandaat niet!
14/08/2018Forfaitaire vergoedingen buitenlandse dienstreizen - Nieuwe bedragen!
13/08/2018Smartphone en 'split billing': wat denkt de RSZ hierover?
30/07/2018Kalender - Uw 'to do's' voor de maand augustus
30/07/2018Consumptie- en gezondheidsindex - Juli in de kijker
27/07/2018Jobs, jobs, jobs: welke maatregelen zijn interessant voor u?
25/07/2018Loonnorm - Hoe kunt u het loonpakket van uw medewerkers een boost geven?
24/07/2018Onbelast 500 euro bijverdienen mogelijk sinds 15 juli 2018
20/07/2018Kwaliteitsbarometer voor de erkende sociale secretariaten
17/07/2018De individuele rekening: een belangrijk sociaal document!
13/07/2018Meneer De Groote en de gedeeltelijke vrijstelling voor wetenschappelijk onderzoek