To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Overschakelen naar het winteruur: één uur langer slapen, ook meer loon?

21/10/2020

Op zondag 25 oktober 2020 om 3 uur 's ochtends schakelen we over op de wintertijd. Wij draaien onze uurwerken één uur terug (3 uur wordt 2 uur) en zo winnen we één uur slaap.

Voor werknemers die tijdens die weekendnacht aan de slag zijn, kan deze overschakeling echter ook gevolgen op het vlak van hun loon hebben.

 

Een CAO bij ploegenarbeid

Een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 30 gesloten in de Nationale Arbeidsraad bepaalt hoe de bezoldiging van deze werknemers berekend moet worden.

De CAO is van toepassing op de werknemers:

  • in ploegenarbeid
  • die niet forfaitair per maand betaald worden (in principe betreft het dus arbeiders)
  • en die tijdens de overschakeling aan het werk zijn.

 

Hoe wordt de bezoldiging van deze werknemers berekend?

In de mate van het mogelijke moet de ploeg die tijdens de overgang naar het zomeruur werkte, eveneens tijdens de overgang naar het winteruur werken. Op die manier wordt het evenwicht hersteld: indien een normale ploeg 8 uur werkt, zullen deze werknemers in oktober 9 uur werken als ze in maart 7 uur hebben gewerkt. Het loon voor beide nachten zal met het normale loon voor een nachtploeg (8 uur) overeenstemmen.

Indien het niet mogelijk is dezelfde ploeg tijdens beide nachten te laten werken, moet het loon als volgt berekend worden:

  • de werknemers die door de overgang naar het zomeruur slechts 7 uur werken, ontvangen toch een loon berekend op basis van 8 uur arbeid;
  • de werknemers die door de overgang naar het winteruur 9 uur presteren, ontvangen een loon berekend op basis van 9 uur arbeid.

 

Voorbeelden van Thomas, Aline en Mark

Thomas werkt in een ploeg van 22u ‘s avonds tot 6u ’s morgens de nacht van 24 tot 25 oktober. Hij zat ook in de ploeg die gewerkt heeft bij de overgang naar het zomeruur.

Aline werkt ook in een ploeg van 22u ‘s avonds tot 6u ’s morgens de nacht van 24 tot 25 oktober. In tegenstelling tot Thomas zat ze niet in de ploeg die gewerkt heeft bij de overgang naar het zomeruur.

Tenslotte, is er ook nog Mark.  Hij heeft enkel gewerkt in de ploeg die ingeschakeld werd bij de overgang naar het zomeruur.  Hij zit niet in de ploeg die de nacht van 24 naar 25 oktober zal werken.

 

 

Ploegenarbeid tijdens de overgang naar het zomeruur EN tijdens de overgang naar het winteruur

Ploegenarbeid enkel tijdens de overgang naar het winteruur

 

Ploegenarbeid enkel tijdens de overgang naar het zomeruur

 

Aantal uren voor de berekening van het loon

Thomas wordt elke keer 8u betaald

Aline zal 9u worden betaald

Mark werd 8u betaald

Wanneer een werknemer tijdens de uurswijziging werkt maar niet in een stelsel van ploegenarbeid, is de CAO niet van toepassing. Het loon wordt dan berekend in functie van het aantal gepresteerde uren, dus, bij prestaties van 22u ’s avonds tot 6u ‘s morgens, 9u bij overgang naar het winteruur en 7u bij overgang naar het zomeruur.

 

Bron:

  • CAO nr. 30 van 28 maart 1977, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 juli 1998

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-10-2020