To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het aanvullende pensioen in PC 140.03 voor het goederentransport

18/12/2018

In de sector van het goederentransport bestaat reeds enkele jaren een aanvullend pensioen voor de werknemers. Dit betekent dat ze bij pensionering een extra appeltje voor de dorst krijgen, volledig gefinancierd door de werkgever.

Bijdragen werkgever

Tot 30 juni 2018 betaalde de werkgever een forfaitaire bijdrage van 75 euro per trimester. Vanaf 1 juli 2018 is men echter overgeschakeld naar een bijdrage van 0,92% van het brutoloon waarop RSZ-bijdragen berekend worden aan 108%, met een minimale bijdrage per kwartaal. Deze minimumbijdrage stijgt vanaf 1 januari 2019 tot 80 euro per kwartaal.

De bijzondere bijdrage van 8,86% is inbegrepen.

Meer info

Voor meer info kan u terecht op de website van het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek.

De werknemers kunnen ook een overzicht van al hun aanvullende pensioen terugvinden via www.mypension.be

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-12-2018