To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Flitscontroles in de carwashsector eind augustus 2021

02/08/2021

Eind augustus 2021 zullen de inspectiediensten zogenaamde flitscontroles houden in de carwashsector (PC 112).

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Deze controles hebben een informatief en preventief karakter en nemen uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich nog last minute in regel stellen.

 

Lees meer over het actieplan van de sociale inlichtingen- en opsporingsdiensten (SIOD) in ons artikel van 11 februari 2021.

 

Wat wordt er allemaal gecontroleerd?

Naast inbreuken op zwartwerk (RSZ-aangifte) en illegale tewerkstelling (single permit, arbeidskaarten en -vergunningen) zullen de sociale inspecteurs onder meer volgende zaken bekijken in uw onderneming:

  • Het arbeidsreglement, met inbegrip van alle werkroosters en de verplichte bijlagen (zoals de bijlage psychosociale risico’s)
  • De arbeidsovereenkomsten en bijlagen (deeltijdse arbeidsovereenkomsten, studentencontracten, uitzendcontracten)
  • De controlekaarten van werkloze werknemers
  • De Dimona-aangifte
  • De arbeidsongevallenverzekering
  • Bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers of zelfstandigen: de arbeidskaarten en/ of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EU-onderdanen, beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen (niet EU-onderdanen), A1-document, …

De inspecteurs gaan ook na of er geen sprake is van zelfstandigheid in de onderneming.

 

Download de checklist van de SIOD voor de carwashes, die een lijst bevat van alle documenten die u moet kunnen voorleggen tijdens een controle.

 

Speel op zeker en doe een check-up

Wilt u zeker zijn of u alle loon- en arbeidsvoorwaarden correct toepast en dat uw arbeidsreglement up-to-date is? Contacteer dan nu uw Securex Legal Advisor via myhr@securex.be.  

 

Ontbreekt er nog een arbeidsdocument? Kijk dan even in onze e-Shop waar u verschillende modeldocumenten kan downloaden.

 

  

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-08-2021