To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werkgevers uit de horeca vrijgesteld van RSZ-bijdrage vakantiegeld voor arbeiders in 2021

09/08/2021

In ons artikel van 22 april kon u lezen dat werkgevers uit de horeca (PC 302) de jaarlijkse éénmalige bijdrage voor het vakantiegeld van hun arbeiders niet moesten betalen.

Deze maatregel is ondertussen officieel. Als werkgever uit PC 302 moet u dit jaar de jaarlijkse bijdrage van 10,27% voor het vakantiegeld van uw arbeiders dus niet betalen. Uw arbeiders zelf zullen wel hun vakantiegeld correct uitbetaald krijgen. De overheid voorziet 110 miljoen euro om het vakantiegeld van de arbeiders uit de horeca te betalen.

Deze maatregel geldt niet voor bedienden in de sector. Voor hen moet u het vakantiegeld op de gebruikelijke manier betalen. Deze maatregel geldt evenmin voor werkgevers uit andere sectoren.

 

Wie betaalt het vakantiegeld voor arbeiders?

Werkgevers betalen het vakantiegeld voor hun arbeiders niet rechtstreeks. Arbeiders krijgen elk jaar een vakantiecheque van een vakantiekas. Die kassen betalen het vakantiegeld met de RSZ-bijdragen van de werkgevers.

Om dat vakantiegeld te financieren moeten werkgevers onder andere elk jaar op 30 april een bijdrage van 10,27% op de lonen van hun arbeiders aan de RSZ betalen. Het gaat om de lonen die de arbeiders het vorige jaar ontvingen.

Werkgevers moesten op 30 april 2021 dus een bijdrage betalen, berekend op de lonen van hun arbeiders in 2020.

 

Welke regeling wordt er in 2021 getroffen voor de horeca?

Tijdens de coronacrisis moesten werkgevers uit de horeca hun zaak lange tijd verplicht sluiten. Zij liepen dan ook veel inkomsten mis. Daarom was de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld die tegen 30 april 2021 betaald moest worden, voor veel werkgevers uit de sector moeilijk te dragen.

In eerste instantie voorzag de regering een uitstel om de bijdrage te betalen. Werkgevers uit de horecasector moesten hun bijdrage pas tegen 31 oktober 2021 betalen.

 

Door de nieuwe maatregel, moeten de werkgevers uit de horecasector, PC 302, de jaarlijkse bijdrage van 10,27% in 2021 zelfs helemaal niet meer betalen.

 

Welk bedrag ontvangen uw arbeiders?

Uw arbeiders zullen van deze vrijstelling helemaal niets merken. Het vakantiegeld dat zij ontvangen is net hetzelfde als wat zij zouden krijgen als u wel de bijdrage betaald zou hebben.

De overheid voorziet in een éénmalig subsidie van 110 miljoen euro om de betaling van het vakantiegeld te waarborgen. Uw arbeiders ontvangen dus geen lager vakantiegeld van de vakantiekas.

 

Wat met uw bedienden?

De regels voor het vakantiegeld van uw bedienden veranderen niet. U moet dus nog steeds hun vakantiegeld op de gebruikelijke manier betalen.

Wilt u meer info wil over de regels van het vakantiegeld voor uw bedienden? Log dan in op Lex4You en lees ons dossier jaarlijkse vakantie.

 

Geldt deze regel ook voor andere werkgevers?

Neen. Deze regel geldt enkel voor de arbeiders van werkgevers uit de horecasector (PC 302). Andere werkgevers moeten de bijdrage voor het vakantiegeld van hun arbeiders dus wel betalen.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog bijkomende vragen over deze regeling? Dan kunt u terecht bij uw Client Advisor of uw Legal Advisor via myhr@securex.be.

 

Bronverwijzing:

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-08-2021