To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Mobility package - een Europees akkoord voor de transportsector

15/01/2019

Op 4 december 2018 bereikte de Europese ministerraad een akkoord over de herziening van de Europese regels m.b.t. verschillende aspecten van het wegtransport. Het doel van dit akkoord is sociale dumping tegen gaan.

Deze regelgeving die nog verder moet uitgewerkt worden door het Europees parlement zal deels een rechtstreekse werking hebben en deels moeten omgezet worden in nationaal recht.

De grote elementen van dit akkoord zijn :

  • toegang tot het beroep: invoeren van stengere vestigingsregels om zgn. brievenbusondernemmingen tegen te gaan. Daarnaast wil men de regels toepasselijk maken voor motorvoertuigen vanaf 2,5 ton (i.p.v. nu 3,5 ton);
  • invoeren van een slimme tachograaf vanaf 2022 (ten laatste 2024) die zal registreren wanneer een chauffeur een landgrens oversteekt;
  • rij-en rusttijden : men wil dat de chauffeur meer naar huis kan, minstens om de 4 weken en de normale wekelijkse rusttijd moet buiten de cabine worden genomen;
  • detachering : de detacheringsrichtlijn (de verplichting in om aan buitenlandse gedetacheerde werknemers hetzelfde loon (en andere voordelen) te geven als aan Belgische werknemers), is niet van toepassing voor vrachtwagenchauffeurs op doorreis en voor bilateraal transport (Internationaal vervoer van goederen met een Belgische laad-of losplaats en met een buitenlandse plaats van bestemming of herkomst) Deze detacheringsregels zitten in richtlijnen en dus moeten deze regels eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving;
  • cabotage (dit is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land): de huidige regels van maximum 3 cabotageritten in 7 dagen blijft behouden, maar men wil een beter toezicht hierop via de vrachtbrieven, en de tachograaf. Daarnaast wil men na de laatste cabotagerit een afkoelingsperiode van 7 dagen inlassen.

 Opgelet : voorlopig wijzigt er dus nog niets voor de werkgever, tot deze regelgeving officieel wordt, wij houden u uiteraard verder op de hoogte.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-01-2019