To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Consumptie- en gezondheidsindex - Mei in de kijker

31/05/2018
2017
2018Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober

De indexcijfers van de maand mei zijn de volgende:

Base

1988

1996

2004

2013

Multiplicatie-factor

2013*0,98

Indexcijfer van de consumptieprijzen

184,58

150.39

130,86

106,91

 

 

Gezondheidsindex

177,24

147,00

129,21

106,99

 

 

Gemiddelde van de laatste 4 maanden referentie afgevlakte gezondheidsindex

 

 

 

106,78

0,98

104,65

Inflatie: 1,48 %

Inflatie op basis van gezondheidsindex: 1,49 %

De gezondheidsindex dient als basis voor de aanpassing van de huurprijzen en de lonen.

De index van de consumptieprijzen dient als basis voor de aanpassing van de alimentatiegelden.

Overschrijding van de spilindex bij de overheids 105,10 : vooruitzicht 09/2018.

De volgende indexcijfers zullen beschikbaar zijn op de website van de FOD Economie op datum van 28 juni 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-05-2018